All Posts By

Marta González

#CienciasMariñasGal

By | Novidades | No Comments

O Programa de Ciencias Mariñas de Galicia presenta os seus avances nunha asemblea que reúne en Santiago a máis de 170 investigadores

 • Durante a xuntanza, que tivo lugar hoxe na Cidade da Cultura, desenvolvéronse 36 relatorios agrupados en 5 paneis por parte de expertos de 10 institucións
 • A xornada serviu para presentar aos membros do comité experto externo, un órgano consultivo independente que prestará asesoramento e apoio estratéxico

A cuarta asemblea do Programa de Ciencias Mariñas de Galicia reuniu hoxe na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela a máis de 170 investigadores, nunha xornada na que se presentaron os avances do plan e os resultados e coñecementos xerados ata agora, grazas ao traballo desenvolvido polas 14 institucións e centros de investigación implicados no mesmo.

Como novidade nesta edición, presentáronse os membros do comité experto externo, un órgano consultivo independente creado polo propio Programa de Ciencias Mariñas de Galicia co obxectivo de recibir asesoramento externo e apoio estratéxico, así como para avaliar a calidade da actividade científica e de innovación desenvolvida polo programa, promovendo ademais o seu aliñamento con outras iniciativas externas.

Composto por Arantza Murillas Maza, Eva García Vázquez, Dolors Furones Nozal, Juanjo Dañobeitia Canales e Xabier Irigoien Larrazabal que desenvolven a súa labor, pola mesma orde, no Centro de Investigación Marina e Alimentaria-AZTI, a Universidade de Oviedo, o Instituto de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentarias (IRTA), o Centro Mediterráneo de Investigacións Mariñas e Ambientais (Cmima-CSIC) e do NEOM de Arabia Saudí, este comité contribuirá ademais á difusión do programa galego e a transferencia dos seus resultados.

Esta cuarta asemblea do Programa de Ciencias Mariñas de Galicia estivo estruturada en tres bloques temáticos e cinco paneis nos que se enmarcaron os 36 relatorios, que correron a cargo do persoal e mocidade investigadora de MeteoGalicia, IEO-CSIC de A Coruña e Vigo, IIM-CSIC, Intecmar, Cetmar, Cesga e das universidades de Santiago, Vigo e A Coruña.

O coñecemento como panca para a xestión sostible do medio, a transformación social e a resiliencia no entorno litoral; a investigación e innovación para unha xestión pesqueira e unha produción acuícola sostible e intelixente, e a estratexia integrada de observación e monitorización mariña en Galicia foron os tres eixes temáticos nos que se enmarcaron as 17 presentacións desenvolvidas ao longo da mañá e da tarde.

Dentro de cada bloque houbo a maiores 19 charlas curtas a cargo da mocidade investigadora que está a traballar nas institucións e centros de investigación comprometidas no programa, que tiveron así oportunidade de presentar os avances no desenvolvemento de ferramentas innovadoras para a observación mariña ou para a xestión dos recursos mariños, e de novos modelos para a produción acuícola, entre outros.

Financiamento

O Programa de Ciencias Mariñas de Galicia está dotado con 10 millóns de euros, 6 millóns achegados polo Ministerio de Ciencia e Innovación mediante os Fondos do Programa Next Generation EU, e 4 millóns da Xunta de Galicia, a través do Fondo Europeo Marítimo, da Pesca e da Acuicultura (Fempa).

A súa finalidade é transformar e mellorar a resiliencia da Galicia do mar, coordinando e impulsando a labor de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e o diálogo entre o sector científico e de innovación e a sociedade galega. Esta dirección estratéxica céntrase na ciencia mariña e busca fomentar a colaboración entre a comunidade investigadora galega e os axentes sociais, económicos e institucionais vinculados ao mar.

Coordinado polo IIM-CSIC, Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR, e do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo (CIM), o Programa conta coa participación do Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), Instituto Galego de Formación Acuícola (IGAFA), MeteoGalicia, o Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR), o Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA),  a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Universidade da Coruña (UdC).

Xunto a Galicia, as comunidades de Andalucía, Cantabria, Comunitat Valenciá, Canarias, Illes Balears e Murcia, tamén participan no desenvolvemento do Programa nacional de Ciencias Mariñas–ThinkInAzul no marco dos Planes Complementarios de I+D+i coas Comunidades Autónomas, que forma parte do Programa de Recuperación, Transformación e Resiliencia do estado.

#CienciasMariñasGal

By | Novidades | No Comments

El Programa de Ciencias Mariñas de Galicia presenta sus avances en una asamblea que reúne en Santiago a más de 170 investigadores

 • Durante la reunión, que tuvo lugar hoy en la Cidade da Cultura, se desarrollaron 36 ponencias agrupadas en 5 paneles por parte de expertos de 10 instituciones
 • La jornada sirvió para presentar a los miembros del comité experto externo, un órgano consultivo independiente que prestará asesoramiento y apoyo estratégico

La cuarta asamblea del Programa de Ciencias Mariñas de Galicia reunió hoy en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela a más de 170 investigadores, en una jornada en la que se presentaron los avances del plan y los resultados y conocimientos generados hasta ahora, gracias al trabajo desarrollado por las 14 instituciones y centros de investigación implicados en el mismo.

Como novedad en esta edición, se presentaron los miembros del comité experto externo, un órgano consultivo independiente creado por el propio Programa de Ciencias Mariñas de Galicia con el objetivo de recibir asesoramiento externo y apoyo estratégico, así como para evaluar la calidad de la actividad científica y de innovación desarrollada por el programa, promoviendo además su alineamiento con otras iniciativas externas.

Compuesto por Arantza Murillas Maza, Eva García Vázquez, Dolors Furones Nozal, Juanjo Dañobeitia Canales y Xabier Irigoien Larrazabal que desarrollan su labor, por el misma orden, en el Centro de Investigación Marina y Alimentaria-AZTI, la Universidad de Oviedo, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), el Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales (Cmima-CSIC) y del NEOM de Arabia Saudí, este comité contribuirá además a la difusión del programa gallego y la transferencia de sus resultados.

Esta cuarta asamblea del Programa de Ciencias Mariñas de Galicia estuvo estructurada en tres bloques temáticos y cinco paneles en los que se enmarcaron las 36 ponencias, que corrieron a cargo del personal y jóvenes investigadores de Meteogalicia, IEO-CSIC de A Coruña y Vigo, IIM-CSIC, Intecmar, CETMAR, CESGA y de las universidades de Santiago, Vigo y A Coruña.

El conocimiento como palanca para la gestión sostenible del medio, la transformación social y la resiliencia en el entorno litoral; la investigación e innovación para una gestión pesquera y una producción acuícola sostenible e inteligente, y la estrategia integrada de observación y monitorización marina en Galicia fueron los tres ejes temáticos en los que se enmarcaron las 17 presentaciones desarrolladas a lo largo de la mañana y de la tarde.

Dentro de cada bloque hubo a mayores 19 charlas cortas a cargo de jóvenes investigadores que está trabajando en las instituciones y centros de investigación comprometidas en el programa, que tuvieron así oportunidad de presentar los avances en el desarrollo de herramientas innovadoras para la observación marina o para la gestión de los recursos marinos, y de nuevos modelos para la producción acuícola, entre otros.

Financiación

El Programa de Ciencias Mariñas de Galicia está dotado con 10 millones de euros, 6 millones aportados por el Ministerio de Ciencia e Innovación mediante los Fondos del Programa Next Generation EU, y 4 millones de la Xunta de Galicia, a través del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y de la Acuicultura (FEMPA).

Su finalidad es transformar y mejorar la resiliencia de la Galicia del mar, coordinando e impulsando la labor de investigación, desarrollo tecnológico y el diálogo entre el sector científico y de innovación y la sociedad gallega. Esta dirección estratégica se centra en la ciencia marina y busca fomentar la colaboración entre la comunidad investigadora gallega y los agentes sociales, económicos e institucionales vinculados al mar.

Coordinado por el IIM-CSIC, Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR, y por el Centro de Investigación Mariña de la Universidad de Vigo (CIM), el Programa cuenta con la participación del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), Instituto Galego de Formación Acuícola (IGAFA), MeteoGalicia, el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR), el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA),  la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y la Universidade da Coruña (UdC).

Junto a Galicia, las comunidades de Andalucía, Cantabria, Comunitat Valenciá, Canarias, Illes Balears y Murcia, también participan en el desarrollo del Programa nacional de Ciencias Marinas-ThinkInAzul en el marco de los Planes Complementarios de I+D+i con las Comunidades Autónomas, que forma parte del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia del estado.

Transferencia de conocimiento

By | Novidades | No Comments

Una delegación del Ministerio de la Producción del Perú visita Galicia de la mano de CETMAR para conocer el sector pesquero y los programas de promoción del consumo de pescado

Una delegación del Ministerio de la Producción del Perú (Produce) visita esta semana Galicia de la mano del Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR con el objetivo de conocer de primera mano el sector pesquero gallego y los programas de promoción del consumo de pescado de la Consellería do Mar.

La gira, que se inició ayer y que se prolongará hasta el próximo día 25, se enmarca en el proyecto 2023-SANPerú, que lleva a cabo la Fundación CETMAR en colaboración con Produce, con financiación de la Xunta de Galicia a través de Cooperación Galega. El objetivo de este proyecto es la mejora de los índices de seguridad alimentaria y nutricional de la población de Sechura, en la región peruana de Piura, a través de un mejor uso de los productos hidrobiológicos.

La delegación peruana está formada por Félix Fabian Puente de la Vega Chumbe, coordinador ejecutivo del Programa Nacional “A Comer Pescado”, y Ricardo Contreras Calla, responsable de la Dirección de Promoción y Formalización Pesquera Artesanal, ambos del Ministerio de la Producción del Perú, quienes durante estos días tendrán oportunidad de visitar varias lonjas y mercados y de conocer las iniciativas que para incentivar el consumo de pescado se desarrollan en Galicia y a sus responsables.

La agenda programada por Cetmar se iniciaba ayer lunes con visitas a la zona de marisqueo de Cambados y a la lonja del municipio pontevedrés, y continúa hoy con visitas a la sede de Anfaco-Cecopesca y a la feria Navalia en Vigo.

Cooperación Internacional

By | Novidades | No Comments

Costa Rica, Perú y España colaborarán para mejorar las capacidades de las comunidades pesqueras costarricenses, garantizando la actividad extractiva de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente

Mejorar y ampliar las capacidades del sector pesquero de Costa Rica en el uso de artes de pesca respetuosas con el medio ambiente es el objetivo principal de un nuevo proyecto que, financiado por el Fondo de Cooperación Triangular Unión Europea-Costa Rica, América Latina y el Caribe, liderará el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de Costa Rica, que desarrollará esta acción con el apoyo del Centro tecnológico del Mar-Fundación CETMAR en España y el acompañamiento científico y técnico del Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

La sobreexplotación de los recursos marinos y el cierre de algunas actividades pesqueras han motivado una crisis en el sector pesquero de Costa Rica, que padece además una fuerte presión desde el ámbito medioambiental y cuya actividad está decreciendo. Ante esta situación, y con el fin de evitar el cierre de nuevas pesquerías, el Instituto Nacional de Aprendizaje apuesta por la formación e implementación de investigaciones sobre artes de pesca, con la activa participación de los actores clave del sector.

Con el apoyo técnico de CETMAR e IMARPE, y a través de este proyecto de cooperación, el INA proyecta reforzar sus capacidades y formar así a las comunidades pesqueras del país a fin de que puedan desarrollar una actividad extractiva más sostenible y rentable en el tiempo.

El objetivo, en definitiva, es impulsar mediante la formación el uso de artes de pesca selectivas y amigables, para lograr reducir la captura incidental de especies no deseadas y juveniles, generar un menor impacto en el medio ambiente y aumentar el valor agregado del producto al extraerlo de forma responsable, asegurando la sostenibilidad de los recursos pesqueros de Costa Rica.

La capacitación en artes y métodos de pesca que posibilitará el cumplimiento de dicho objetivo la recibirán los técnicos del INA tanto en Perú como en España, de la mano del IMARPE y de CETMAR respectivamente, para dicho fin se cuenta con intervenciones formativas y de entrenamiento de forma presencial en ambos países. Todos los conocimientos obtenidos en esta actividad serán transferidos posteriormente a las comunidades pesqueras costarricenses por los expertos formados.

En España, concretamente en Galicia, los técnicos del área de Cooperación Internacional de CETMAR mostrarán a los profesionales del INA el funcionamiento de la administración pesquera respecto a la regulación y gestión de los recursos marinos, así como la organización del sector a través de las cofradías.

El programa formativo incluye además conocimientos sobre la formación marítimo-pesquera reglamentada y no reglamentada, certificaciones profesionales vinculadas a la pesca, como el de redero, o confección de artes y aparejos, y se completará con la normativa relacionada con la trazabilidad de los productos de la pesca artesanal y la relación del sector pesquero con el turismo.

Por su parte, IMARPE centrará su cooperación en el entrenamiento en el diseño y elaboración de artes de pesca selectivas y amigables; la implementación de cursos de técnicos científicos de investigación, así como de un programa para mitigar la pesca fantasma y en la aplicación de tecnologías de hidroacústica pesquera para la evaluación de los recursos pesqueros.

Todas las actividades previstas se desarrollarán en los próximos meses de 2024. Así, del 29 de junio al 12 de julio CETMAR recibirá en España la visita de los representantes de INA e IMARPE, mientras que del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2024 se llevará a cabo la formación de los técnicos costarricenses en Perú. Finalmente, del 11 al 22 de noviembre de 2024, los expertos españoles y peruanos culminarán sus actividades en Costa Rica de la mano del INA.

Como resultado de todas estas acciones se elaborará un Informe de identificación de las fortalezas y debilidades en materia de artes y métodos de pesca selectivas y amigables con el ecosistema y una propuesta de programa formativo en este ámbito adaptada a las necesidades de Costa Rica.

Asimismo, se contribuirán con las nuevas técnicas sobre los requisitos mínimos para generar valor agregado y conocer la aplicación de la trazabilidad de la pesca que permita valorizar la extracción responsable de las especies de interés comercial en Costa Rica, y se identificarán sinergias y articulación entre el sector pesquero y el turismo de aquel país. Todo ello mediante la cooperación entre INA, CETMAR e IMARPE y a través de alianzas estratégicas con instituciones de Perú y España.

Financiación

El proyecto “Fortalecimiento sostenible en la implementación de programas en artes y métodos de pesca selectivas y amigables con el ecosistema dirigidos a profesionales, técnicos, pescadores y otros actores claves del sector pesca en Costa Rica” está financiado a través de ADELANTE 2, un programa de la Unión Europea cuyo objetivo es contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe a través de intervenciones que respondan a las tendencias más modernas de la Cooperación Triangular (https://acortar.link/znc03s).

CienciasMariñasGal

By | Novidades | No Comments

O Programa de Ciencias Mariñas de Galicia busca novas tecnoloxías e métodos para mellorar a eficiencia da observación e seguimento do medio mariño

 • Baixo a coordinación do IEO-CSIC e o CETMAR, mais de 50 investigadores implicados nesta tarefa reuníronse hoxe na sede do Centro Tecnolóxico do Mar enVigo para analizar o avance do paquete de traballo 3

A sede da Fundación CETMAR en Vigo foi escenario hoxe dunha nova reunión de seguimento do Plan Galego de Ciencias do Mar, nesta ocasión dos expertos implicados no paquete de traballo 3, que buscan aumentar a eficiencia da observación e seguimento do medio mariño a través da mellora, desenvolvemento e integración de novas tecnoloxías e metodoloxías.

O encontro, que reuniu a mais de medio cento de representantes das oito institucións implicadas neste paquete de traballo (IEO-CSIC, IIM-CSIC, CIMA, INTECMAR, as universidades de Santiago, A Coruña e Vigo e CETMAR) serviu para poñer enriba da mesa os máis salientables avances respecto das actuacións contempladas neste paquete de traballo, así como os seguintes pasos a dar.

O obxectivo final é aumentar a eficiencia da observación e seguimento do medio mariño, incidindo nas necesidades de Galicia e na colaboración entre institucións, así como con outros axentes do mar galego. sistema científico. Deste xeito, preténdese dar un impulso á innovación no ámbito mariño e á investigación necesaria para afrontar os retos asociados ao cambio climático e á economía do mar.

Para elo, os investigadores incidirán no desenvolvemento de tecnoloxías e metodoloxías de monitorización con alto grao de automatización, enfocando os esforzos na monitorización eficaz e precisa dos ecosistemas mariños e a calidade de as súas augas, incluíndo entre outros o seguimento dos procesos bioxeoquímicos, a detección de contaminantes químicos regulados e emerxentes e a detección de microplásticos.

Tamén se traballa na integración de novas tecnoloxías na monitorización da biodiversidade e dos procesos da comunidade planctónica e do intermareal rochoso, así como en mellorar a monitorización dos recursos pesqueiros e a calidade e seguridade dos produtos da pesca e da acuicultura.

O Programa de Ciencias do Mar de Galicia enmárcase nos Plans Complementarios de Ciencias do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades incluídos no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR-C17.I1), e está financiado a través da Xunta de Galicia con fondos Next GenerationEU. e o Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura da Unión Europea.

#CienciasMariñasGal

By | Novidades | No Comments

El Programa de Ciencias Mariñas de Galicia busca nuevas tecnologías y métodos para mejorar la eficiencia de la observación y monitorización del medio marino

 • Bajo la coordinación de IEO-CSIC y CETMAR, más de 50 investigadores involucrados en esta tarea se reunieron hoy en la sede del Centro Tecnológico del Mar en Vigo para analizar los avances del paquete de trabajo 3

La sede de la Fundación CETMAR en Vigo ha sido escenario hoy de una nueva reunión de seguimiento del Plan de Ciencias Mariñas de Galicia, en esta ocasión de los expertos involucrados en el paquete de trabajo 3, que buscan aumentar la eficiencia de la observación y monitorización del medio marino a través de la mejora, del desarrollo y de la integración de nuevas tecnologías y metodologías.

El encuentro, que reunió a más de medio centenar de representantes de las ocho instituciones implicadas en este paquete de trabajo (IEO-CSIC, IIM-CSIC, CIMA, INTECMAR, las universidades de Santiago, A Coruña y Vigo y CETMAR) sirvió para poner encima de la mesa los avances más destacados respecto a las actuaciones contempladas en este paquete de trabajo, así como los siguientes pasos a dar.

El objetivo final es aumentar la eficiencia de la observación y monitorización del medio marino, poniendo el foco en las necesidades de Galicia y en la colaboración entre instituciones, así como con otros agentes del sistema gallego de ciencias marinas. De esta manera se pretende dar un impulso a la innovación en el ámbito marino y a la investigación necesaria para abordar los desafíos asociados al cambio climático y a la economía del mar.

Para ello, los investigadores incidirán en el desarrollo de tecnologías y metodologías de monitorización con alto grado de automatización, enfocando los esfuerzos en la monitorización eficaz y precisa de los ecosistemas marinos y la calidad de sus aguas, incluyendo entre otros el seguimiento de los procesos biogeoquímicos, la detección de contaminantes químicos regulados y emergentes y la detección de microplásticos.

Asimismo, se trabaja en la integración de nuevas tecnologías en la monitorización de la biodiversidad y de los procesos de la comunidad planctónica y del intermareal rocoso, así como en mejorar la monitorización de los recursos pesqueros y la calidad y seguridad de los productos de la pesca y de la acuicultura.

El Programa de Ciencias Mariñas de Galicia forma parte de los Planes de Ciencias Complementarias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR-C17.I1), y está financiado a través de la Xunta de Galicia con fondos Next GenerationEU y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura de la Unión Europea.

Contaminantes emergentes

By | Eventos, Novidades | No Comments

La normativa y las investigaciones en torno a los contaminantes emergentes centran un seminario promovido por la Red NOR-WATER y la Plataforma PROTECMA

La Red NOR-WATER en colaboración con la Plataforma Tecnológica para la Protección de la Costa y del Medio Marino (PROTECMA) celebró el viernes un seminario online sobre los “Retos y oportunidades de la normativa comunitaria de calidad de aguas y tratamiento de aguas residuales urbanas en relación a los contaminantes de preocupación emergente (CEC)”.

La jornada, que contó con 76 participantes, tenía como objetivo identificar retos y desafíos derivados de la implementación de la normativa comunitaria en materia de gestión de la contaminación de las aguas superficiales, así como detectar nuevas oportunidades de colaboración.

La apertura del seminario corrió a cargo de Paloma Rueda Crespo, directora-gerente del Centro Tecnológico del Mar, quien aprovechó su intervención para hacer un breve resumen de los objetivos del proyecto BlueWWater, en el que se enmarca esta actividad, y de la colaboración establecida con los socios del proyecto.

Posteriormente, Marisa Fernández, coordinadora del área de Control y Gestión del Medio y los Recursos Marinos de CETMAR, agradeció el interés suscitado por la jornada y actuó como moderadora del evento, presentando a los participantes e introduciendo las diferentes presentaciones.

Por su parte, Raquel Diez, técnico de CETMAR y responsable de la red NOR-WATER y del proyecto BlueWWater, presentó los objetivos de esta red, que nace como un espacio de encuentro para promover el intercambio de conocimientos multisectorial en torno a los contaminantes de preocupación emergente (CEC). Entre sus objetivos está recopilar y difundir información y desarrollar un mapa de capacidades y conocimiento para dar respuesta a las necesidades en el tratamiento de CEC y microplásticos, así como identificar los retos y promover iniciativas en torno a estas temáticas.

Por su parte, Anxo Mena, técnico de CETMAR, presentó los principales objetivos y tareas que PROTECMA lleva a cabo para desarrollar su Agenda Estratégica de Investigación, así como una visión panorámica de la misma. Además de describir la línea de trabajo para la prevención, respuesta y mitigación costera y marina en la que se encuadra la colaboración con el proyecto BlueWWater y la Red NOR-WATER, también presentó las herramientas de comunicación y difusión que PROTECMA utiliza para conseguir sus objetivos.

A continuación, se sucedieron una serie de ponencias a cargo de expertos de diferentes ámbitos que abordaron cuestiones como la nueva Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas, las listas de observación de contaminantes y sustancias prioritarias en el marco de la Directiva Marco del Agua, las investigaciones en torno a la evaluación y monitorización de CEC o las nuevas tecnologías de tratamiento para la remoción de estos contaminantes. La jornada concluyó con un debate en el que participaron los ponentes, los miembros de la red NOR-WATER y los asistentes a la jornada.

Toda la información y las presentaciones de la jornada están disponibles aquí.

Proxecto REDUCE

By | Novidades | No Comments

CETMAR e 12 institucións de 5 países traballan nunha investigación europea para reducir a captura incidental de megafauna mariña ameazada

 • O proxecto Reduce buscará a colaboración de todas as partes interesadas para abordar este desafío e contribuír a unha xestión pesqueira más sostible
 • Coordinada pola Universidade de Barcelona, trátase dunha iniciativa de investigación financiada pola Comisión Europea a través do programa Horizonte Europa
 • A reunión de lanzamento terá lugar desde hoxe e ata o sábado na cidade condal, no que será o encontro de inicio de catro anos de traballo conxunto

O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar traballará os vindeiros catro anos da man de 12 institucións de 5 países de Europa e África nun novo proxecto europeo cuxo obxectivo é reducir a captura incidental de megafauna ameazada no Atlántico central e oriental e contribuír así a unha xestión pesqueira más sostible

Coordinado pola Universidade de Barcelona, o proxecto Reduce deu comezo en xaneiro de 2024 e a súa actividade, financiada pola Unión Europea a través do programa Horizonte Europa, prolongaranse ata decembro de 2027. Para elo, o consorcio formado por 13 institucións de España, Portugal, Francia e Reino Unido contará cun presuposto de case 9 millóns de euros.

A través dunha perspectiva interdisciplinar, e coa integración de metodoloxías científicas de vangarda e da análise de datos robustos, esta nova acción europea pretende proporcionar coñecementos prácticos que permitan mellorar os sistemas de observación, protexer a biodiversidade mariña e promover prácticas pesqueiras máis responsables, todo elo coa colaboración de todas as partes interesadas.

Co obxectivo de compartir coñecementos e de avanzar na planificación das actividades a desenvolver nos vindeiros meses, a reunión de lanzamento reunirá en Barcelona desde hoxe e ata o sábado a mais de corenta representantes das 13 institucións que conforman o consorcio, entre as que se atopan tamén a Universidade de Santiago de Compostela, e o CSIC a través o Instituto e Investigacións Mariñas  e de varios dos centros do Instituto Español de Oceanografía.

Durante a primeira xornada de traballo, o consorcio Reduce abordará o contexto actual nos caladoiros de pesca de longa distancia e a situación da xestión pesqueira onde operan as flotas europeas, así como sobre o estado dos ecosistemas mariños no Atlántico Centro-Oriental.

A reunión de lanzamento servirá ademais para, no seu segundo día, debater sobre a integración de datos de capturas incidentais de flotas europeas na zona obxecto de estudio xunto con información sobre o esforzo pesqueiro e a distribución de especies. Tamén se valorará a mellora dos programas de observadores, o sistemas de seguimento electrónico ou o uso da intelixencia artificial para proporcionar datos de alta resolución, así como o establecemento de mecanismos eficientes de manexo e intercambio de datos.

Desenvolver solucións sostibles para a captura incidental require integrar diversas fontes de datos científicos e avaliar de forma crítica os marcos actuais de gobernanza mariña nas áreas obxecto do proxecto, polo que o consorcio prevé unha estreita colaboración coa industria e as autoridades, incluíndo as dos países de África Noroccidental.

Ademais do CETMAR, o consorcio REDUCE está formado polas universidades de Barcelona, ​​​​Valencia, Santiago de Compostela e Coimbra; o Instituto de Investigacións Mariñas (IMM) e o Instituto Español de Oceanografía (IEO) do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC); o Instituto de Investigación para o Desenvolvemento (IRD); o Centro Interdisciplinar de Investigacións Mariñas e Ambientais (CIIMAR); o Centro de Investigación en Biodiversidade e Recursos Xenéticos (CIBIO-BIOPOLIS), a empresa DATAFISH e a Alianza Rexional para a Conservación das Zonas Costeiras e Mariñas (PRCM). Neste proxecto colaborarán como asociados BirdLife International e a Marine Biological Association, ambas con sede no Reino Unido.

#CienciasMariñasGal

By | Novidades | No Comments

O Programa de Ciencias Mariñas de Galicia traballa para reforzar a acuicultura de moluscos bivalvos en Galicia mediante novos procedementos e ferramentas que garantan un abastecemento sustentable de sementes

 • Os investigadores que forman parte do paquete de traballo 7 sobre produción sostible de moluscos mantiveron hoxe unha reunión de seguimento na sede do Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR en Vigo

Unha nova reunión de seguimento do Programa de Ciencias Mariñas de Galicia tivo lugar hoxe na sede do Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR en Vigo, neste caso do paquete de traballo 7, que traballa para facer máis sostible a produción de moluscos bivalvos en Galicia.

Como ven sendo habitual neste tipo de encontros, a reunión, que se prolongou durante toda a mañá, permitiu analizar o avance dos traballos en todas as actuacións previstas neste paquete, que ten como obxectivo achegar procedementos e ferramentas que garantan un abastecemento sostible de semente para mellorar e potenciar a acuicultura de moluscos bivalvos, nun contexto de explotación sostible dos recursos naturais en Galicia.

Coordinado polo IIM-CSIC e o IEO-CSIC, e coa participación de CETMAR, CIMA, IGAFA e das universidades de Santiago e A Coruña, o PT7 representa o maior esforzo de investigación multidisciplinar sobre o cultivo integral de moluscos bivalvos de importancia marisqueira realizado ata a data en Galicia. No futuro, os resultados obtidos servirán tamén de referencia para desenvolver protocolos aplicables a outras especies.

Ademais de garantir un abastecemento sustentable de semente, tanto no medio natural como nos criadeiros, o PT7 pretende desenvolver os coñecementos necesarios para a súa produción durante todo o ano, e especialmente fóra do período natural. Ademais, e a través deste paquete de traballo, os investigadores buscan garantir a restauración dos bancos naturais, mantendo a diversidade e o equilibrio ecolóxico, e contribuír a manter e mellorar a actividade marisqueira, garantindo o emprego local.

O Programa de Ciencias Mariñas de Galicia enmárcase nos Plans Complementarios de Ciencias do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades incluídos no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR-C17.I1), e está financiado a través da Xunta de Galicia con fondos Next GenerationEU. e o Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura da Unión Europea.

#CienciasMariñasGal

By | Novidades | No Comments

El Programa de Ciencias Mariñas de Galicia trabaja en el fortalecimiento de la acuicultura de moluscos bivalvos en Galicia a través de nuevos procedimientos y herramientas que garanticen un abastecimiento sostenible de semilla

 • Los investigadores que forman parte del paquete de trabajo 7 sobre producción sostenible de moluscos celebraron hoy una reunión de seguimiento en la sede del Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR en Vigo

La sede del Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR acogió hoy una nueva reunión de seguimiento del Programa de Ciencias Mariñas de Galicia, en este caso del paquete de trabajo 7, que trabaja para hacer más sostenible la producción de moluscos bivalvos en Galicia.

Como viene siendo habitual en este tipo de encuentros, la reunión, que se prolongó durante la mañana, permitió analizar el avance de los trabajos en todas las actuaciones previstas en este paquete, que pretende proporcionar procedimientos y herramientas que garanticen un abastecimiento sostenible de semilla para mejorar y fortalecer la acuicultura de moluscos bivalvos, en un contexto de explotación sostenible de recursos naturales de Galicia.

Coordinado por el IIM-CSIC e IEO-CSIC, y con la participación de CETMAR, CIMA, IGAFA y las universidades de Santiago y A Coruña, el PT7 supone el mayor esfuerzo de investigación multidisciplinar sobre el cultivo integral de moluscos bivalvos de importancia marisquera llevado a cabo hasta la fecha en Galicia. En el futuro, los resultados obtenidos servirán además de referencia para desarrollar protocolos aplicables a otras especies.

Además de garantizar un abastecimiento sostenible de semilla, tanto en el medio natural como en criadero, el PT7 pretende desarrollar los conocimientos necesarios para la producción de esta a lo largo del año, y especialmente fuera del período natural. A mayores, y a través de este paquete de trabajo, los investigadores buscan garantizar la restauración de los bancos naturales, manteniendo la diversidad y el equilibrio ecológico, y contribuir a mantener y mejorar la actividad marisquera, garantizando el empleo local.

El Programa de Ciencias Mariñas de Galicia forma parte de los Planes de Ciencias Complementarias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR-C17.I1), y está financiado a través de la Xunta de Galicia con fondos Next GenerationEU y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura de la Unión Europea.