Tag

Economía azul

Premio PROA

By | Novidades

Andalucía recoñece a aposta de Galicia pola economía azul e o crecemento das zonas costeiras da cornixa atlántica

 • A comunidade autónoma recibe este galardón pola súa participación, a través do Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar, no proxecto Atlazul xunto ás rexións portuguesas do Algarve e Alentejo e a propia Andalucía
 • Rosa Quintana destaca que estas sinerxías permitiron fortalecer o Observatorio Costeiro galego e favoreceron a diversificación do emprego no sector pesqueiro con alternativas como novas formas de turismo rendible, responsable e sostible
 • A titular de Mar salienta que a economía azul supón unha oportunidade para Galicia, onde 76 das 83 ramas da actividade económica galega teñen relación co sector marítimo-pesqueiro, polo que a comunidade prepara xa a súa estratexia neste eido

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, recolleu hoxe o premio Proa 2022 que o Clúster Marítimo-Mariño de Andalucía concede a Galicia pola súa aposta pola economía azul e o crecemento das zonas costeiras na cornixa atlántica mediante a súa participación no proxecto Atlazul. A comunidade está presente nesta iniciativa a través do Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar xunto ás rexións portuguesas do Algarve e Alentejo ou a propia Andalucía, que tamén recolleron os seus correspondentes galardóns.

A titular de Mar puxo en valor a aposta decidida de Galicia pola economía azul nos últimos anos e lembrou que a Xunta xa está a traballar na elaboración da súa propia estratexia neste eido co obxectivo de aproveitar as oportunidades e as vantaxes competitivas que as actividades vencelladas co mar poden aportar ao conxunto da economía.

“Buscamos un crecemento intelixente, sostible e integrador para potenciar unha actividade económica vencellada co mar e co espazo marítimo-terrestre”, asegurou a representante do Executivo autonómico durante a entrega dos Premios Proa 2022 do Clúster Marítimo-Mariño de Andalucía.

A participación de Galicia no proxecto Atlazul, financiado polo programa Interreg de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal, permitiu á comunidade fortalecer o seu Observatorio Costeiro, mellorando os servizos prestados co fin de atender as demandas destes sectores de forma efectiva.

A implicación do Cetmar, engadiu Rosa Quintana, tamén favoreceu a implantación de estratexias de diversificación de emprego para o sector pesqueiro, enfocadas ao desenvolvemento de alternativas que poidan axudar á xeración de novas formas de turismo rendible, responsable e sostible.O proxecto

En Atlazul participan 11 entidades españolas e sete portuguesas co obxectivo de optimizar as sinerxías entre os distintos sectores da economía azul e a creación de novas oportunidades para o investimento empresarial e a mellora da competitividade das empresas involucradas nos eidos da pesca, a acuicultura, o turismo costeiro e a biotecnoloxía. Así mesmo, fai posible a transmisión de coñecementos no campo da captación e tratamento da información mariña e a identificación do potencial crecemento azul en cada unha das catro rexións participantes.

A este respecto, Rosa Quintana destacou que a economía azul supón unha oportunidade para Galicia, ao tratarse da primeira potencia pesqueira europea e que representa cerca do 50% do emprego no sector en España así como a décima exportadora mundial de produtos do mar, por diante de países como Xapón ou Islandia. Ademais o sector do mar ten unha grande influencia no resto de actividades da economía xa que 76 das 83 ramas da actividade económica galega teñen relación co sector marítimo-pesqueiro.

Por iso, a titular de Mar enxalzou a importancia de proxectos comunitarios como Atlazul e avogou por seguir sumando esforzos para capitalizar accións coas que afondar na competitividade laboral, no crecemento social e no desenvolvemento sostible do tecido económico.

Economía azul

By | Eventos, Novidades | No Comments

CETMAR e os seus socios en Atlazul presentan os avances do proxecto na definición dunha estratexia para a sostibilidade da economía azul

 • O Centro Tecnolóxico do Mar participa no “II Encontro Internacional Coñecemento e Economía Azul, InnovAzul 2022”, que se celebra en Cádiz do 29 de novembro ao 2 de decembro, e onde presentaranse os resultados desta acción na busca dunha Alianza Litoral Atlántica

O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR e os seus socios no proxecto Atlazul participarán no “II Encontro Internacional Coñecemento e Economía Azul, InnovAzul 2022”, que se celebra a finais de mes en Cádiz, onde presentarán os avances desta acción europea na definición de novas estratexias e alianzas para a sostibilidade da economía azul.

Será no transcurso dun evento paralelo a InnovAzul 2022, que se desenvolverá no Palacio de Congresos de Cádiz o martes 29 de novembro, e que reunirá a representantes das 18 entidades socias do proxecto -once españolas e sete portuguesas- pertencentes a catro rexións atlánticas -Alentexo, Algarve, Andalucía e Galicia-.

“Proxecto Atlazul. Exemplo de gobernanza para o impulso da Alianza Litoral Atlántica” é o título deste encuentro, que pretende aunar esforzos, capitalizar, e valorar as accións sobre competitividade, crecemento e desenvolvemento sostible emprendidas no marco de Atlazul, unha iniciativa liderada pola Secretaría General de Acción Exterior da Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior da Junta de Andalucía.

O consorcio Atlazul confía en que a xornada permita establecer as estratexias necesarias para dar continuidade ás acciones emprendidas mais aló da finalización do proxecto. Así, durante o encontro establecerase a folla de ruta para a constitución dunha alianza marítimo terrestre entre os territorios participantes e a creación das estratexias rexionas e os seus indicadores de desenvolvemento, e daranse os primeiros pasos cara á elaboración do Libro Blanco da Gobernanza Azul.

O programa da xornada inclúe diferentes sesións para presentar as accións e resultados de Atlazul sobre “Innovación en acuicultura, pesca, turismo costeiro, portos e biotecnoloxía”, sobre as “Estratexias de gobernanza: Alianza Litoral Atlántica e Libro Blanco para a gobernanza azul” e sobre “Transferencia de coñecemento da innovación, a especialización intelixente e a promoción de capacidades de I+D+I”, esta última coa participación da Fundación CETMAR.

A xornada do proxecto Atlazul enmárcase en InnovAzul 2022, un espazo de encontro para empresas, institucións de investigación, administracións públicas e universidades relacionadas cos sectores tradicionais e emerxentes estratéxicos da economía azul que pretende aportar solucións innovadoras que incrementen a competitividade das rexións.

O encontro internacional dedicará varias das súas sesións a portos e loxística portuaria, construción naval e off-shore, recursos mariños, sostenibilidade, turismo azul, enerxías renovables mariñas e territorio azul. De forma paralela, e na súa sesión de tarde, será posible asistir a reunións B2B para realizar traballo en rede, atopar novos socios, establecer alianzas estratéxicas e sinerxias, así como dar a coñecer iniciativas, solucións e proxectos innovadores.

Coincidindo con InnovAzul terá lugar a “9th Atlantic Stakelholder Platform Conference. ASPC 2022” que, baixo o título ‘Enfoque Atlántico: facilitador dunha economía verde azul sostible’, congregará a máis de mil persoas da rexión Atlántica de Europa, ademáis doutros eventos internacionais.

Toda a información sobre a programación de Innovazul está dispoñible na súa páxina web (https://innovazul.es).

Toda a información sobre o proxecto Atlazul -que está financiado polo Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza Interreg V-A España Portugal, POCTEP, (2014-2020)- está dispoñible na súa páxina web (https://atlazul.eu/).

Economía azul

By | Eventos, Novidades | No Comments

CETMAR y sus socios en Atlazul presentan los avances del proyecto en la definición de una estrategia para la sostenibilidad de la economía azul

 • El Centro Tecnológico del Mar participa en el “II Encuentro Internacional Conocimiento y Economía Azul, InnovAzul 2022”, que se celebra en Cádiz del 29 de noviembre al 2 de diciembre, y donde se presentarán los resultados de esta acción en la búsqueda de una Alianza Litoral Atlántica

El Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR y sus socios en el proyecto Atlazul participarán en el “II Encuentro Internacional Conocimiento y Economía Azul, InnovAzul 2022”, que se celebra a finales de mes en Cádiz, donde presentarán los avances de esta acción europea en la definición de nuevas estrategias y alianzas para la sostenibilidad de la economía azul.

Será en el transcurso de un evento paralelo a InnovAzul 2022, que se desarrollará en el Palacio de Congresos de Cádiz el martes 29 de noviembre, y que reunirá a representantes de las 18 entidades socias del proyecto -once españolas y siete portuguesas- pertenecientes a cuatro regiones atlánticas -Alentejo, Algarve, Andalucía y Galicia-.

“Proyecto Atlazul. Ejemplo de gobernanza para el impulso de la Alianza Litoral Atlántica” es el título de este encuentro, que pretende aunar esfuerzos, capitalizar, y valorar las acciones sobre competitividad, crecimiento y desarrollo sostenible emprendidas en el marco de Atlazul, una iniciativa liderada por la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.

El consorcio Atlazul confía en que la jornada permita establecer las estrategias necesarias para dar continuidad a las acciones emprendidas más allá de la finalización del proyecto. Así, durante el encuentro se establecerá la hoja de ruta para la constitución de una alianza marítimo terrestre entre los territorios participantes y la creación de las estrategias regionales y sus indicadores de desarrollo, y se darán los primeros pasos para la elaboración del Libro Blanco de la Gobernanza Azul.

El programa de la jornada incluye diferentes sesiones para presentar las acciones y resultados de Atlazul sobre “Innovación en acuicultura, pesca, turismo costero, puertos y biotecnología”, sobre las “Estrategias de gobernanza: Alianza Litoral Atlántica y Libro Blanco para la gobernanza azul” y sobre “Transferencia de conocimiento de la innovación, la especialización inteligente y la promoción de capacidades de I+D+I”, esta última con la participación de  la Fundación CETMAR.

La jornada del proyecto Atlazul se enmarca en InnovAzul 2022, un espacio de encuentro para empresas, instituciones de investigación, administraciones públicas y universidades relacionadas con los sectores tradicionales y emergentes estratégicos de la economía azul que pretende aportar soluciones innovadoras que incrementen la competitividad de las regiones.

El encuentro internacional dedicará varias de sus sesiones a puertos y logística portuaria, construcción naval y off-shore, recursos marinos, sostenibilidad, turismo azul, energías renovables marinas y territorio azul. De forma paralela, y en su sesión de tarde, será posible asistir a reuniones B2B para realizar trabajo en red, encontrar nuevos socios, establecer alianzas estratégicas y sinergias, así como dar a conocer iniciativas, soluciones y proyectos innovadores.

Coincidiendo con InnovAzul se celebrará la “9th Atlantic Stakelholder Platform Conference. ASPC 2022” que, bajo el título ‘Enfoque Atlántico: facilitador de una economía verde azul sostenible’, congregará a más de mil personas de la región Atlántica de Europa, además de otros eventos internacionales.

Toda la información sobre la programación de Innovazul está disponible en su página web (https://innovazul.es).

Toda la información sobre el proyecto Atlazul -que está financiado por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España Portugal, POCTEP, (2014-2020)- está disponible en su página web (https://atlazul.eu/).

Proyecto Atlazul

By | Eventos, Novidades | No Comments

CETMAR organiza tres talleres en el marco del Foro Internacional de Transferencia de Conocimiento en Economía Azul, que se celebra en Huelva

 • Del 18 al 20 de octubre se debatirá sobre turismo, cuestiones relacionadas con el cultivo de recursos marinos y arrecifes artificiales en una actividad en marco del proyecto Atlazul

El Foro Internacional de Transferencia de Conocimiento en Economía Azul que se celebra en Huelva en el marco del proyecto europeo Atlazul incluye en su programación tres talleres organizados por el Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR, socio en esta acción financiada por el programa Interreg de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP).

Los seminarios se celebrarán entre el 18 y el 20 de octubre próximos y cada uno de ellos abordará una temática diferente relacionada con el ámbito de la economía azul, temática sobre la que trata este foro internacional y el propio proyecto.

La primera cita tendrá lugar el día 18, cuando se celebrará el primero de los talleres sobre dinamización territorial, patrimonio y turismo en el tramo internacional transfronterizo del río Miño. Durante la jornada se analizará la vinculación entre turismo y patrimonio y las dinámicas económicas asociadas a esta actividad, entre las que destaca la pesca.

El objetivo de este primer taller es debatir sobre la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial como recurso vivo y como elemento vertebrador del territorio en la búsqueda de soluciones creativas en forma de productos turísticos, y propiciar una relación equilibrada y sostenible entre turismo y patrimonio.

El segundo de los talleres programados, que tendrá lugar el 19 de octubre, abordará la temática de los arrecifes artificiales en diferentes ponencias sobre el estado del arte, los beneficios sobre el ecosistema marino y las tendencias en el diseño y el uso en infraestructuras portuarias.

El día 20 se celebrará el último de los talleres, en esta ocasión sobre microalgas, macroalgas y temas relacionados con el cultivo de recursos marinos, y enmarcado en la Plataforma Redealgae, creada en el marco del proyecto Atlazul. Los talleres podrán ser seguidos de forma presencial o en la modalidad online.

Business2Sea

By | Eventos, Novidades | No Comments

Galicia acoge la 11ª edición del encuentro Business2Sea para debatir sobre el futuro de la economía azul en el contexto de la recuperación tras el Covid-19

 • El evento, organizado por el Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR Junto a Fórum Océano-Asociación da Economía do Mar de Portugal, se celebra por primera vez en la comunidad gallega entre el 16 y el 18 de noviembre en formato híbrido

La undécima edición del Business2Sea tendrá lugar el próximo mes de noviembre con un programa que girará en torno a la resiliencia para una nueva economía azul. Debido a las restricciones aún vigentes, el B2Sea 2021 se celebrará en un formato híbrido, combinando la asistencia presencial con la telemática.

De este modo, el programa se desarrollará en la modalidad presencial con aforo limitado. Además, la agenda principal será retransmitida en directo por streaming. El Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR y Fórum Océano portugués, organizadores del evento, pretenden recuperar así de forma progresiva el carácter distintivo del Business2Sea como lugar de encuentro, sin dejar de aprovechar los beneficios que aporta la experiencia virtual.

Otra de las novedades de esta edición es que el escenario del evento, que se venía celebrando en la ciudad portuguesa de Porto, se traslada a Vigo, concretamente a la Sede de Afundación. El B2Sea mantendrá un programa diversificado que incluye conferencias y talleres temáticos, encuentros B2B y sesiones de presentaciones breves en la modalidad de “curtas do mar” que, como en la edición 2020, serán grabadas y publicadas en el sitio web del evento (http://business2sea.org/).

Durante los tres días de actividades se abordará la resiliencia para una nueva economía azul, una temática que adquiere una relevancia significativa dada la urgencia de desarrollar la agenda asociada al Pacto Verde Europeo, que pasa por la digitalización, la descarbonización y una visión circular de los diferentes sectores de la economía azul, procurando su desarrollo sostenible a nivel ambiental y social.

Para destacar también la conexión de la economía del mar con los ámbitos del ocio, del turismo sostenible, de la cultura, esta edición dedicará la última de sus actividades al Xacobeo 21-22, con una jornada orientada a las rutas del mar en el marco de la iniciativa “Navega o camiño”.

El Business2Sea 2021 pretende consolidarse como cita de referencia para la cooperación transnacional y el intercambio de experiencias y conocimientos en favor de la economía del mar y de la innovación. Toda la información sobre el programa y los contenidos del B2Sea está ya a disposición de los interesados en la página web del evento, en la que en breve también será posible formalizar la inscripción.

Proyecto MATES

By | Eventos | No Comments

CETMAR y CERTH-HIT participan en un taller online sobre capacitación para la economía azul en la región Adriática y Jónica, donde presentarán resultados del proyecto MATES

 • El coordinador de MATES y su socio participan el próximo 9 de julio en un taller online sobre “Inversiones de EUSAIR en habilidades y educación azul”. Ambos presentarán resultados de blueprint MATES, que desarrolla una estrategia de capacitación para las tecnologías marinas, y debatirán sobre la aplicación de sus resultados en la región

El taller está promovido por la Región Autónoma de Friuli Venezia Giulia, en asociación con la Comisión Europea y los gobiernos representados en la estrategia europea para la región Adríatica y Jónica-EUSAIR,  y su finalidad es debatir sobre el crecimiento azul. Se analizarán las nuevas necesidades de la Región en cuanto a formación para la economía azul derivadas de las llamadas transiciones verde y digital, con el propósito de coordinar acciones a escala macrorregional.

La atención se centrará principalmente en los sectores de la construcción naval y las operaciones portuarias sostenibles.

Lucía Fraga, en representación de CETMAR, moderará la mesa redonda sobre capacidades azules para la construcción naval en la región Adriática y Jónica. Lefteris Sdoukopoulos representará a CERTH-HIT actuando como orador principal de esta sección, en la que expondrá las necesidades de formación identificadas para la región.

Al evento asistirán tanto los responsables políticos de EUSAIR, incluido el Fondo Social Europe–FSE y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca–FEMP, los responsables nacionales y regionales de las políticas de educación y formación, centros formativos, institutos técnicos superiores, centros de FP, organismos de investigación e innovación y empresas.

El taller se desarrollará online el próximo viernes 9 de julio de 9:30 a 12:30 (CEST). Se proporcionará traducción simultánea del inglés al italiano.

Registro

Más información

Apertura del B2Sea

By | Novidades | No Comments

La directora de CETMAR, Paloma Rueda, destaca la apuesta de Galicia por la unión de la ciencia, la industria y la sociedad para avanzar hacia una economía del mar más sostenible

La recuperación de la economía azul y la búsqueda de nuevas soluciones de financiación específicas para los sectores vinculados al mar centró la apertura del Business2Sea 2020, un evento internacional que, organizado por el Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR, dependiente de la Consellería do Mar, y el clúster del mar de Portugal, Forum Océano, reunirá hasta el viernes a cerca de 600 inscritos en las tres conferencias y 11 talleres programados nos próximos cinco días.

La inauguración del B2Sea 2020 tuvo lugar esta mañana en un acto que sirvió para conmemorar el Día Nacional del Mar en Portugal y en el que, junto a la directora de CETMAR, Paloma Rueda, y al presidente de Forum Océano, António Nogueira, participaron diferentes autoridades como el ministro del Mar del Gobierno de Portugal, Ricardo Serrâo; la secretaria general de Pesca de España, Alicia Villauriz, y la jefa de la unidad de Innovación Marítima de la DG Mare, Andreea Strachinescu.

En su intervención en el acto de apertura, la directora de CETMAR abogó por la unión de la ciencia, de la industria y de la sociedad “en la búsqueda de los conocimientos y soluciones que posibiliten una economía azul más sostenible y productiva”.

Paloma Rueda expresó también la adhesión de Galicia a la celebración hoy en Portugal del Día del Mar, un mar que “compartimos”, dijo, y que tiene gran importancia como “regulador del clima, fuente esencial de alimento, yacimiento variado de recursos, fuente de energía y vía prioritaria de transporte y comunicación”.

“Debemos conocer y entender la influencia del mar en nuestras vidas y como influimos nosotros en el mar”, apuntó, e insistió en “que es crucial para vivir y actuar de forma sostenible”. En esta línea subrayó que es clave “estar todos juntos en esto, tanto los gobiernos como la sociedad, la industria y la comunidad científica”.

La directora de CETMAR afirmó que el B2Sea se convertirá a lo largo de esta semana en un foro de debate sobre los temas más actuales relacionados con la economía del mar y aseguró que “la interacción entre participantes de diferentes países, perfiles profesionales y disciplinas permitirá avanzar en las formas más eficientes para enfrentar la transformación necesaria hacia una economía del mar más sostenible”.

Además Paloma Rueda lamentó que las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de la COVID-19 obligaran a programar un foro íntegramente virtual, ya que, recordó, esta nueva edición del Business2Sea iba a tener lugar por primera vez en su historia en la ciudad de Vigo. Mostró así el agradecimiento de CETMAR “a todos los que nos animaron a seguir adelante con este evento” y celebró poder colaborar un año más “con nuestros compañeros de Forum Océano” en su organización.

Esta primera jornada del B2Sea proseguirá esta tarde con un taller sobre las competencias en la industria marítima en el que CETMAR presentará el proyecto europeo MATES y su plan de acción para capacidades en los sectores de la construcción naval y las energías renovables marinas. Las conferencias, talleres y reuniones de proyectos de investigación, así como los tradicionales cortos del mar y los encuentros de negocio se sucederán en los próximos días.

Para mañana martes 17 de noviembre a partir de las 15,00 horas está prevista una jornada de la Red Iberoamericana de Investigación Pesquera -Red INVIPESCA-, que cuenta con financiación de la Consellería do Mar. En esta acción está prevista la participación de científicos de diferentes países de Iberoamérica, España y Portugal y tiene como objetivo fomentar la comunicación y las interacciones entre la investigación marina europea e iberoamericana en el marco de los desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible de los océanos.

Toda la información del evento está disponible en su página web.

Comienza el B2Sea

By | Eventos, Novidades | No Comments

Varios expertos internacionales abordarán la próxima semana la adaptación de la ecomomía marina al Pacto Verde europeo en la edición virtual del Business2Sea 2020

 • Este evento organizado por Galicia y Portugal se celebrará entre el 16 y el 20 de noviembre de modo telemático ante la alerta sanitaria por la COVID-19 e incluirá conferencias, talleres, cortos del mar y encuentros de negocios
 • El martes 17 de noviembre a las 15:00 horas se realizará una jornada de la Red Iberoamericana de Investigación Pesquera INVIPESCA con participación de científicos de América, España y Portugal
 • La clausura de este foro virtual será el 20 de noviembre y contará con la participación de la conselleira do Mar, Rosa Quintana

Varios expertos internacionales abordarán la próxima semana diferentes cuestiones relativas a la financiación de la economía azul y el Pacto Verde Europeo (European Green Deal) en la edición virtual 2020 del Business2Sea, que se desarrollará del 16 al 20 de noviembre y que está organizado por el Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR, dependiente de la Consellería do Mar, y el clúster do mar de Portugal, Forum Océano.

Este evento, que este año se celebra de modo telemático ante la alerta sanitaria por la COVID-19, incluirá conferencias, talleres y reuniones de proyectos de investigación, así como los tradicionales cortos del mar y los encuentros de negocio, y en ellos se abordarán diferentes aspectos para afrontar los desafíos de adaptación de la economía marina al Pacto Verde.

El objetivo es identificar vías más eficientes en campos como la financiación, las nuevas tecnologías, las políticas públicas, la cooperación regional y la educación para afrontar la transformación. También se tratarán aspectos relativos a los ámbitos de la investigación y la innovación. Para eso en este encuentro dialogarán múltiples actores para difundir y conocer mejor tanto el escenario de la política comunitaria en los próximos años como la orientación que tendrán los fondos de financiación de la UE para el período 2021-2027.

La apertura de este evento será el lunes 16 de noviembre a las 10:00 horas y en ella participarán la directora de CETMAR, Paloma Rueda; el presidente de Fórum Océano, António Nogueira, la secretaria xeral de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villauriz, y el ministro del Mar del Gobierno de Portugal, Ricardo Serrão. Esta jornada también contará con un representante de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea (DG MARE).

Además, dentro de esta edición del Business2Sea, el martes 17 de noviembre a partir de las 15:00 horas se realizará una jornada de la Red Iberoamericana de Investigación Pesquera -Red Invipesca-, que cuenta con financiación de la Consellería do Mar. En esta acción está prevista la participación de científicos de diferentes países de Iberoamérica, España y Portugal y tiene como objetivo fomentar la comunicación y las interacciones entre la investigación marina europea e iberoamericana en el marco de los desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible de los océanos.

Entre los talleres que incluye este evento hay uno el jueves 19 de noviembre relacionado co cambio climático en zonas costeiras no que se tratará a experiencia do proxecto MarRISK, coordinado por Meteogalicia y en el que participan CETMAR y el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar). Esta iniciativa surgió del observatorio oceanográfico transfronterizo RAIA, está financiada con cargo al Programa de Cooperación Interreg España-Portugal (Poctep) y tiene como objetivo asegurar un crecimiento inteligente y sostenible de las zonas litorales de Galicia y Norte de Portugal mediante la evaluación de los riesgos costeros más destacados en un escenario de cambio climático, para mejorar la resiliencia de los sectores económicos tradicionales y de otros emergentes.

El acto de clausura de este foro virtual se celebrará el viernes 20 de noviembre a partir de las 12:00 horas y en el participará la conselleira do Mar, Rosa Quintana, junto con el ministro de Medio Ambiente e Acción Climática de Portugal, João Matos.

El Business2Sea es un evento internacional dedicado a facilitar la interacción entre personas y organizaciones y a promover proyectos y negocios en los diferentes sectores de la economía del mar, abierto a la participación de todo tipo de organizaciones. Todos los agentes que tengan el mar y sus recursos como elementos centrales de su actividad (empresas, asociaciones, centros de investigación, universidades, o administraciones públicas) tienen cabida en esta nueva edición del Business2Sea y pueden encontrar más información en http://business2sea.org/.

Pacto verde

El Pacto Verde Europeo propuesto por la Comisión Europea en diciembre de 2019 incluye una hoja de ruta con acciones para impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular, restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. En este marco la Unión Europea pretende presentar una estrategia sobre la biodiversidad para protegerla.

Business2Sea

By | Eventos, Novidades | No Comments

La economía azul y el Pacto Verde Europeo centrarán la edición virtual del B2Sea 2020 organizado por CETMAR y Forum Océano

La financiación de la economía azul y el Pacto Verde Europeo (European Green Deal) serán los ejes de la edición virtual 2020 del Business2Sea, un evento internacional que se desarrollará del 16 al 20 de noviembre y que está organizado un año más por el Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR, dependiente de la Consellería do Mar, y el clúster del mar de Portugal, Forum Océano.

Esta edición del evento estaba previsto que se celebrara en Vigo pero finalmente se desarrollará en formato virtual ante la alerta sanitaria por la covid-19 e incluirá tanto conferencias relacionadas con los ejes temáticos de esta edición, talleres y reuniones de proyectos de investigación como los tradicionales cortos del mar y los encuentros de negocio.

Además, dentro de esta edición del Business2Sea, el 17 de noviembre se realizará una jornada de la Red Iberoamericana de Investigación Pesquera -Red Invipesca-, que cuenta con financiación de la Consellería do Mar. En esta acción está prevista la participación de científicos de diferentes países de Iberoamérica, España y Portugal.

El Business2Sea es un evento internacional dedicado a facilitar la interacción entre personas y organizaciones y a promover proyectos y negocios en los diferentes sectores de la economía del mar, abierto a la participación de todo tipo de organizaciones.

Todos los agentes que tengan el mar y sus recursos como elementos centrales de su actividad (empresas, asociaciones, centros de investigación, universidades, o administraciones públicas) tienen cabida en esta nueva edición del Business2Sea y pueden encontrar más información en http://business2sea.org/.

Conocimiento del océano

By | Novidades | No Comments

El Centro Tecnológico del Mar promueve la divulgación y educación sobre el océano a través del proyecto ICONO del programa Pleamar

La preocupación por garantizar la salud del océano ha alentado numerosos esfuerzos a escala global en la última década dirigidos a que la sociedad comprenda mejor su relevancia para la vida en el planeta y, a la inversa, las implicaciones de las decisiones y actuaciones de los seres humanos sobre la salud de nuestros mares.

En España, numerosas organizaciones de muy diversa naturaleza, con intereses en el ámbito marino están realizando valiosos esfuerzos para la difusión del conocimiento sobre el océano, a menudo de manera dispersa.

En este contexto, CETMAR a través del proyecto ICONO – “Iniciativa para la promoción de la cultura marina y el CONocimiento del Océano. La pesca y la acuicultura como sectores emblemáticos de la economía azul en España” promoverá la cultura marina y el conocimiento del océano entre todos los estamentos de la sociedad, aprovechando el esfuerzo divulgador y formativo que se está haciendo en nuestro país, y dotándolo de una estrategia cohesiva, creada de forma abierta y participativa por todos los agentes interesados con el fin de incrementar su visibilidad e impacto. Se prestará particular atención a aquellos contenidos más directamente conectados con dos de las actividades emblemáticas de la economía azul en España, la pesca y la acuicultura.

El proyecto, de un año de duración, prevé alcanzar sus objetivos a través de las cinco acciones siguientes:

 • La identificación y el establecimiento de contacto con las organizaciones implicadas en la divulgación y la educación marinas en España.
 • La generación y difusión de un repositorio de materiales y contenidos de interés divulgativo y educativo, ya desarrollados, en el portal de PLEAMAR.
 • La promoción y difusión de la agenda de actividades de divulgación y educación marina que se organicen en el país y el apoyo a la realización de algunas de las que sean promovidas por la red de entidades colaboradoras de ICONO.
 • La consulta para la creación de la Agenda 2030 para la educación y la divulgación marina en España y su promoción en las redes e iniciativas internacionales de Ocean Literacy.
 • La celebración de la Conferencia ICONO para la promoción de la cultura y el conocimiento del océano.

El proyecto ICONO cuenta con la colaboración y el apoyo financiero de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP).