Daily Archives

24 Abril, 2024

CienciasMariñasGal

By | Novidades | No Comments

O Programa de Ciencias Mariñas de Galicia busca novas tecnoloxías e métodos para mellorar a eficiencia da observación e seguimento do medio mariño

  • Baixo a coordinación do IEO-CSIC e o CETMAR, mais de 50 investigadores implicados nesta tarefa reuníronse hoxe na sede do Centro Tecnolóxico do Mar enVigo para analizar o avance do paquete de traballo 3

A sede da Fundación CETMAR en Vigo foi escenario hoxe dunha nova reunión de seguimento do Plan Galego de Ciencias do Mar, nesta ocasión dos expertos implicados no paquete de traballo 3, que buscan aumentar a eficiencia da observación e seguimento do medio mariño a través da mellora, desenvolvemento e integración de novas tecnoloxías e metodoloxías.

O encontro, que reuniu a mais de medio cento de representantes das oito institucións implicadas neste paquete de traballo (IEO-CSIC, IIM-CSIC, CIMA, INTECMAR, as universidades de Santiago, A Coruña e Vigo e CETMAR) serviu para poñer enriba da mesa os máis salientables avances respecto das actuacións contempladas neste paquete de traballo, así como os seguintes pasos a dar.

O obxectivo final é aumentar a eficiencia da observación e seguimento do medio mariño, incidindo nas necesidades de Galicia e na colaboración entre institucións, así como con outros axentes do mar galego. sistema científico. Deste xeito, preténdese dar un impulso á innovación no ámbito mariño e á investigación necesaria para afrontar os retos asociados ao cambio climático e á economía do mar.

Para elo, os investigadores incidirán no desenvolvemento de tecnoloxías e metodoloxías de monitorización con alto grao de automatización, enfocando os esforzos na monitorización eficaz e precisa dos ecosistemas mariños e a calidade de as súas augas, incluíndo entre outros o seguimento dos procesos bioxeoquímicos, a detección de contaminantes químicos regulados e emerxentes e a detección de microplásticos.

Tamén se traballa na integración de novas tecnoloxías na monitorización da biodiversidade e dos procesos da comunidade planctónica e do intermareal rochoso, así como en mellorar a monitorización dos recursos pesqueiros e a calidade e seguridade dos produtos da pesca e da acuicultura.

O Programa de Ciencias do Mar de Galicia enmárcase nos Plans Complementarios de Ciencias do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades incluídos no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR-C17.I1), e está financiado a través da Xunta de Galicia con fondos Next GenerationEU. e o Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura da Unión Europea.

#CienciasMariñasGal

By | Novidades | No Comments

El Programa de Ciencias Mariñas de Galicia busca nuevas tecnologías y métodos para mejorar la eficiencia de la observación y monitorización del medio marino

  • Bajo la coordinación de IEO-CSIC y CETMAR, más de 50 investigadores involucrados en esta tarea se reunieron hoy en la sede del Centro Tecnológico del Mar en Vigo para analizar los avances del paquete de trabajo 3

La sede de la Fundación CETMAR en Vigo ha sido escenario hoy de una nueva reunión de seguimiento del Plan de Ciencias Mariñas de Galicia, en esta ocasión de los expertos involucrados en el paquete de trabajo 3, que buscan aumentar la eficiencia de la observación y monitorización del medio marino a través de la mejora, del desarrollo y de la integración de nuevas tecnologías y metodologías.

El encuentro, que reunió a más de medio centenar de representantes de las ocho instituciones implicadas en este paquete de trabajo (IEO-CSIC, IIM-CSIC, CIMA, INTECMAR, las universidades de Santiago, A Coruña y Vigo y CETMAR) sirvió para poner encima de la mesa los avances más destacados respecto a las actuaciones contempladas en este paquete de trabajo, así como los siguientes pasos a dar.

El objetivo final es aumentar la eficiencia de la observación y monitorización del medio marino, poniendo el foco en las necesidades de Galicia y en la colaboración entre instituciones, así como con otros agentes del sistema gallego de ciencias marinas. De esta manera se pretende dar un impulso a la innovación en el ámbito marino y a la investigación necesaria para abordar los desafíos asociados al cambio climático y a la economía del mar.

Para ello, los investigadores incidirán en el desarrollo de tecnologías y metodologías de monitorización con alto grado de automatización, enfocando los esfuerzos en la monitorización eficaz y precisa de los ecosistemas marinos y la calidad de sus aguas, incluyendo entre otros el seguimiento de los procesos biogeoquímicos, la detección de contaminantes químicos regulados y emergentes y la detección de microplásticos.

Asimismo, se trabaja en la integración de nuevas tecnologías en la monitorización de la biodiversidad y de los procesos de la comunidad planctónica y del intermareal rocoso, así como en mejorar la monitorización de los recursos pesqueros y la calidad y seguridad de los productos de la pesca y de la acuicultura.

El Programa de Ciencias Mariñas de Galicia forma parte de los Planes de Ciencias Complementarias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR-C17.I1), y está financiado a través de la Xunta de Galicia con fondos Next GenerationEU y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura de la Unión Europea.