Monthly Archives

julio 2019

Galicia e o goberno de perú colaboran para a mellora da competitividade da pesca e da acuicultura na Baía de Sechura

Por | Novedades | Ningún comentario
  • O proxecto Acuipesca Perú desenvolverase nos vindeiros tres anos con financiamento de Cooperación Galega
  • O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar coordina esta iniciativa da man da administración peruana e terá como socios a Anfaco-Cecopesca e a Fundación Ayuda en Acción
  • Realízase no marco do Memorando de Entendemento subscrito no ano 2015 entre a Xunta de Galicia e o Ministerio de la Producción peruano  

Sechura, 22 de xullo de 2019.- Unha misión técnica formada por expertos da Fundación Cetmar, de Anfaco-Cecopesca e da Fundación Ayuda en Acción permanece estes días na cidade de Sechura para a posta en marcha do proxecto Acuipesca Perú, que se presenta hoxe na sede da Municipalidade.

O obxectivo xeral deste proxecto é contribuír ao desenvolvemento económico e social das comunidades costeiras da baía de Sechura, no departamento de Piura. Para iso pretende incrementar a competitividade do sector da pesca artesanal e da acuicultura, con especial incidencia na cadea produtiva da concha de abanico, un molusco bivalvo que acada altas cotas de produción nesta zona do Perú.

Representantes do Ministerio de la Producción e da Fundación Ayuda en Acción Perú, socios locais de Cetmar e da ONG nesta iniciativa, acompañan aos técnicos galegos nas visitas a diferentes zonas de produción de concha, desembarcadoiros pesqueiros artesanais, empresas de procesado e conxelado e criadoiros de semente deste bivalvo.

A misión contempla ademais encontros con representantes da Administración con competencias no sector pesqueiro e acuícola, así como dos colectivos profesionais implicados nesta actividade, como acuicultores, pescadores, buzos ou gardiáns de embarcacións, entre outros. A finalidade destes encontros é recoller as inquedanzas de todos os actores implicados neste ámbito e iniciar as primeiras actividades contempladas neste proxecto, a fin de acadar os resultados esperados.

Os socios de Acuipesca Perú traballarán así ata 2021 de cara a fortalecer a coordinación entre institucións e para promover a participación do sector no deseño e aplicación de políticas estratéxicas para a pesca artesanal e a acuicultura. Neste senso está prevista a creación dun comité de coordinación que reúna a todas as partes interesadas para debater sobre o desenvolvemento futuro do sector, actividade que estará liderada polo Cetmar.

Outras das actividades previstas están encamiñadas a mellorar a empregabilidade dos profesionais vinculados ao mar, a súa cultura empresarial e a súa organización a través dun programa de capacitacións impartidas pola Fundación Ayuda en Acción, responsable ademais da elaboración dunha diagnose sobre a situación das organizacións do sector pesqueiro artesanal da baía de Sechura.

Da man dos expertos de Anfaco-Cecopesca traballarase na introdución de melloras tecnolóxicas na cadea produtiva da concha de abanico e en fortalecer a súa cadea de valor e trazabilidade. Tamén está previsto identificar oportunidades de diversificación acuícola e explorar as posibilidades de mellorar a xestión ambiental da baía de Sechura.

O proxecto Acuipesca Perú está financiado pola Vicepresidencia da Xunta de Galicia con fondos de Cooperación Galega no marco do Memorando de Entendemento que o Goberno galego e o Ministerio de la Producción do Perú subscribiron no ano 2015. O seu presuposto ronda os 700.000 euros.

Formación en Mozambique

Por | Novedades | Ningún comentario

CETMAR colabora en el fortalecimiento de la acuicultura rural en Mozambique mejorando las capacidades técnicas de los piscicultores

El Centro Tecnológico del Mar contribuye a la mejora de las capacidades técnicas de piscicultores de la provincia mozambicana de Cabo Delgado a través de formaciones e intercambio de experiencias y mediante el apoyo técnico para el poblamiento de estanques con alevines de Tilapia mozambicus. Esta es una de las acciones del proyecto ACUIPES que se está desarrollando en Mozambique en virtud de un convenio suscrito con la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia, que financia acciones de fortalecimiento del sector pesquero y acuicola a través de Cooperación Galega.

En la formación sobre “Piscicultura básica. Producción de tilapia” que se llevó a cabo en el distrito de Montepuez participaron 14 piscicultores (11 hombres y 3 mujeres) de Montepuez, Balama y Namuno. Mientras algunos de ellos están iniciándose en el cultivo de tilapia, otros con amplia experiencia en este ámbito asisten para ampliar sus conocimientos y apoyar a los de reciente incorporación con sus experiencias.

En esta actividad formativa impartida por CETMAR también participaron técnicos de la Dirección Provincial del Ministerio do Mar, Aguas Interiores e Pescas (DPMAIP) (3 hombres y 2 mujeres) y 5 técnicos del Servicio Distrital de Actividades Económicas (SDAE) de Montepuez, Balama y Namuno.

Mejorar la formación de los piscicultores  es una de las líneas de actuación prioritarias que contempla el proyecto ACUIPES. Para ello se intercalan contenidos teóricos y prácticos, de forma que piscicultores y técnicos adquieran y amplíen conocimientos sobre la importancia de la acuicultura, la construcción de un estanque y su poblamiento, a elaborar el pienso para alimentar a alevines y peces de talla comercial, así como nociones básicas para calcular el coste y beneficio de su producción.

Además, el Centro Tecnológico del Mar trabajará en el distrito de Montepuez apoyando en el poblamiento de estanques con alevines de Tilapia mozambicus, con el objetivo de generar nuevas fuentes de ingreso en esta zona.

En esta misión intervienen una técnico del área de Cooperación Internacional de CETMAR Y una experta en acuicultura con una amplia experiencia en proyectos de cooperación para el desarrollo.

El objetivo de ACUIPES es ampliar las oportunidades de empleo y las fuentes de ingresos sostenibles para las comunidades rurales de Cabo Delgado a través del fortalecimiento del sector acuícola. De este modo se espera contribuir a la lucha contra la pobreza y a la mejora de las condiciones de vida y de la seguridad alimentaria en esta provincia mozambicana.

Contexto del proyecto

El proyecto ACUIPES, que da continuidad a las actividades desarrolladas en 2017 en el marco de los proyectos AFIS y CRIL, se desarrolla conjuntamente con la Dirección Provincial del Ministerio do Mar, Aguas Interiores e Pescas de la Provincia de Cabo Delgado.

El área de Cooperación Internacional de la Fundación CETMAR trabaja desde el año 2008 junto a IDEPA, DPMAIP y el IIP en Mozambique, el octavo país con el Índice de Desarrollo Humano más bajo del mundo según el último Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, y con un elevado índice de malnutrición infantil.

El proyecto ACUIPES encaja así con la estrategia de desarrollo del sector pesquero y acuícola mozambicano, el Plano Director das Pescas 2010-2019, que identifica la cuestión de la seguridad alimentaria y nutricional como una prioridad estratégica.

En el caso de la provincia de Cabo Delgado, ámbito de actuación de esta iniciativa, a tasa de retraso en el crecimiento infantil alcanza el 55%. Su principal base económica es la agricultura de subsistencia y la pesca, ampliamente ejercida a lo largo del litoral, y que contribuye a la dieta alimentaria y al rendimiento de la población.

Fruto de otros proyectos anteriores financiados por Cooperación Galega y ejecutados por CETMAR, la producción de tilapia se consolidó como una actividad de éxito, capaz de generar ingresos y de mejorar las condiciones de vida de la población del distrito de Mueda.

Los piscicultores beneficiarios de estas acciones consiguieron producir peces no solo para autoconsumo, sino también para la venta a nivel local, generando importantes ingresos. El éxito alcanzado en Mueda está siendo un referente, y son cada vez más los agricultores que se interesan por desarrollar actividades de piscicultura en Cabo Delgado.