Patronato


 
 
 
 
 

Xunta de Galicia

Presidencia

 
 
 
 

Xunta de Galicia

Consellería do Mar

 
 
 
 

Vicepresidencia segunda e

Consellería de Economía,

Empresa e Innovación

 
 
 
 

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente,

Territorio e Vivenda

 
 
 
 

Xunta de Galicia

Consellería de Cultura,

Educación e Universidade

 
 
 
 

Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación

 
 
 
 

Ministerio de Consumo,

AESAN

 
 
 
 

Universidade de Vigo

 
 
 
 
 

Universidade da Coruña

 
 
 
 

Universidade de Santiago

de Compostela

 
 
 
 

Instituto Español de Oceanografía

 
 
 
 

Centro Superior de

Investigación Científica

 
 
 
 

Conxemar

 
 
 
 

Cecopesca