Monthly Archives

febrero 2012

O CETMAR propicia un novo acordo de colaboración entre o Campus do Mar e a Universidade e o Goberno de Cabo Verde

Por | Novedades | Ningún comentario

Fortalecer o desenvolvemento académico e investigador de Cabo Verde no ámbito mariño propiciando así o desenvolvemento do sector e das persoas que del dependen e o obxectivo xeral dun memorándum subscrito hoxe entre o Campus do Mar e a Universidade e o Goberno do país africano, acordo que foi posible coa mediación do Centro Tecnolóxico do Mar.

O A Fundación CETMAR, a través da súa área de Cooperación Internacional,  ven colaborando dende o ano 2009 con institucións e co goberno caboverdiano en iniciativas encamiñadas ao desenvolvemento do seu sector pesqueiro, unha relación que posibilitou o acordo subscrito hoxe entre aquel país e o Campus do Mar, cuxos fins comparte a Fundación galega.

O reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, asinou o memorándum mediante  vídeoconferencia co reitor da Universidade de Cabo Verde, Paulino Lima Fortes, e co presidente do Instituto Nacional de Desenvolvemento das Pescas, Óscar David Melicio, nun acto ao que asistiu a directora-xerente do CETMAR, Paloma Rueda Crespo, e que se celebrou no Reitorado.

Mato celebrou que esta iniciativa sexa unha realidade e agradeceu o traballo do Centro Tecnolóxico do Mar para facela posible ao tempo que desexou que este primeiro contacto entre o Campus do Mar e Cabo Verde derive en outras alianzas de futuro. Pola súa banda, Paloma Rueda Crespo compartiu as esperanzas do reitor en que “esta nova empresa fructifique e dea os froitos que todos desexamos”.

A finalidade deste acordo de colaboración é reforzar a formación doutoral do tecido científico de Cabo Verde para sentar as bases dun programa propio de doutoramento no eido mariño. No mes de setembro incorporaranse catro investigadores ao programa internacional de doutoramento do Campus do Mar, que cursarán en Galicia o primeiro ano de estudo e os tres seguintes no país de orixe baixo a titorización de investigadores das institucións que forman parte do campus de excelencia.

O Centro Tecnolóxico do Mar organiza unhas xornadas de formación para funcionarios do servizo de saúde animal de Costa Rica

Por | Novedades | Ningún comentario

Catro funcionarios do Servicio de Saúde Animal de Costa Rica (SENASA) asisten dende hoxe no Centro Tecnolóxico do Mar en Vigo a unhas xornadas de formación coordinadas pola Fundación CETMAR no marco do proxecto “Apoio ao cumprimento de medidas sanitarias e fitosanitarias PROMESAFI”, que financia a Comisión Europea en colaboración co goberno costarricense. O obxectivo desta acción formativa é fortalecer as capacidades técnicas do SENASA nas áreas de trazabilidade e inocuidade de produtos pesqueiros e acuícolas.

Dende hoxe e ata o 23 de marzo, os participantes nas xornadas asistirán a sesións formativas impartidas por persoal técnico do CETMAR, da Consellería de Sanidade e do Goberno central, así como da universidade e de institutos de investigación, entre outros. Ao mesmo tempo realizarán prácticas nas institucións de maior relevancia e con competencia nas materias obxecto do curso e visitarán empresas públicas e privadas, centros de investigación ou organizacións sectoriais.

Así, está previsto que os funcionarios costarricenses visiten o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño INTECMAR, o Porto de Vigo ou as dependencias de Sanidade Exterior, entre outras saídas programadas. A primeira terá lugar o vindeiro venres 2 de marzo á lonxa e a cooperativa de armadores de Vigo pola mañá, e ao porto de Baiona pola tarde.

A directora xerente do Centro Tecnolóxico do Mar, Paloma Rueda Crespo, foi a encargada esta mañá de dar a benvida aos funcionarios do SENASA e de inaugurar as xornadas formativas, que neste primeiro día incluíron relatorios sobre o sistema europeo de seguridade alimentaria ou a regulamentación hixiénico-sanitaria.

Cooperación internacional

Costa Rica e a Unión Europea firmaron un proxecto de Cooperación Internacional (PROMESAFI http://www.sfe.go.cr/promesafi/) co obxectivo de mellorar o cumprimento das medidas sanitarias e fitosanitarias e facilitar o acceso dos produtos agrícolas, pecuarios e pesqueiros ao mercado europeo. O custe total desta iniciativa é de 7 millóns de euros.

O convenio de financiamento do devandito proxecto inclúe a realización de accións en tres áreas: o equipamento e a modernización dos servicios sanitarios e fitosanitarios, o apoio institucional e, finalmente, a capacitación e formación dos usuarios externos de ambos servizos. O Centro Tecnolóxico do Mar participa nesta iniciativa da man do Ministerio de Agricultura e Gandería da República de Costa Rica.

A Plataforma TECNOPEIXE, a través do CETMAR como entidade responsable da súa Secretaría Técnica, está a promover unha iniciativa para identificar oportunidades de mellora na eficiencia enerxética das lonxas.

Por | Novedades | Ningún comentario

A Plataforma TECNOPEIXE, a través do CETMAR como entidade responsable da súa Secretaría Técnica, está a promover unha iniciativa para identificar oportunidades de mellora na eficiencia enerxética das lonxas.

Entre as actividades previstas para este ano TECNOPEIXE vai iniciar nas vindeiras semanas a realización dun caso de estudo para identificar oportunidades de mellora na eficiencia enerxética deste tipo de instalacións. Esta iniciativa enmárcase no Grupo de Traballo sobre Eficiencia Enerxética.

Para desenvolver este traballo, a TECNOPEIXE vaise dirixir ao coxunto das entidades responsables da xestión destas instalacións portuarias coa finalidade de recompliar datos básicos sobre as características das mesmas de maneira que isto poida permitir posteriormente a selección dun caso representativo que será estudiado máis polo miúdo.

A empresa SERVIGUIDE será a encargada de abordar a execución técnica dos traballos.

Co resultado, preténdese compartir co sector pesqueiro información práctica e contrastable sobre as posibilidades de mellora neste terreo así coma os mecanismos e incentivos que poidan existir para acometer iniciativas e investimentos innovadores e rentables neste terreo. Para facelo, a Plataforma ten prevista a organización dun taller de traballo específico sobre esta materia antes do final do primeiro semestre deste ano, estando neste momento a data aínda por determinar.

Compromiso y confianza como bases para la cooperación en el desarrollo sostenible de la pesca artesanal

Por | Novedades | Ningún comentario

Sector pesquero, ciencia y Administración subrayan el potencial de las iniciativas conjuntas para dar respuesta a la crítica situación actual.

El Centro Tecnológico del Mar acogió el “Taller de trabajo: gestión, comercialización y diversificación en la pesca artesanal” diseñado como un foro en el que la pluralidad de agentes de las comunidades pesqueras (cofradías de pescadores, CSIC-IIM, Consellería do Medio Rural e do Mar y GACs) abordan las problemáticas y retos del sector con un enfoque práctico. Así, la revisión crítica de los proyectos e iniciativas en marcha y el debate abierto hicieron posible que la jornada alcanzara un balance productivo, del que se derivan acciones específicas en beneficio de la pesca artesanal.

El taller se celebro en el marco del proyecto “Desarrollo Sostenible de la Pesca Artesanal en el Arco Atlántico (PRESPO)” del Programa de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico de la Unión Europea, centrado en la recogida de información científica que permita mejorar la gestión de las pesquerías artesanales contribuyendo a su sostenibilidad desde el punto de vista biológico, social, económico y ambiental.

La dinámica del taller combino la presentación preliminar de resultados del proyecto con el análisis de las respuestas que el sector, la administración y la comunidad científica están a dar a la situación crítica que atraviesa la pesca artesanal, agravada por el contexto de crisis económica.

Como punto de partida se abordo la definición de pesca artesanal, tema controvertido al no existir un acuerdo sobre los criterios de aplicación en el contexto europeo. El proyecto PRESPO propone una clasificación atendiendo a parámetros objetivos que se combinan en un total de siete indicadores, permitiendo establecer tipologías e incluso diferenciar dentro de pesca artesanal lo que se denomina como “pequeña pesca”. La propuesta fue acogida positivamente por los participantes, que destacaron otros elementos relevantes para la definición, y valoraron la iniciativa de elevar a la Comisión Europea esta herramienta con doble propósito: la homogeneización de criterios y el diseño de políticas específicas para la pesca artesanal en el Arco Atlántico europeo.

Los modelos de gestión de pesquerías constituyen un elemento central del proyecto, y en el caso gallego se ha desarrollado un modelo de gestión de la pesquería del pulpo, seleccionada por su relevancia económica y social. La arquitectura del modelo permite integrar todas las variables que afectan la gestión (ecológicas, biológicas, económicas, sociales, etc..) e incorporar los resultados de modelos y/o estudios específicos en su dinámica global. Sin embargo los resultados de su aplicación se ven limitados por la falta de información básica.

Este punto generó una reflexión colectiva sobre los canales de información sector-ciencia-administración, el uso de la información y el nivel de fiabilidad y transparencia que existe en los datos de los que se disponen. Y fue además uno de los campos donde las oportunidades de mejora se hicieron más evidentes.

Aunque con un bloque temático específico, la comercialización estuvo presente de manera transversal en los distintos debates. Así se analizaron aspectos como la promoción, la información, o la educación y vinculación de los más pequeños con el mundo del mar. Las principales conclusiones apuntan a la idea de combinar los esfuerzos “puntuales” que están siendo desarrolladas por las cofradías y grupos de acción zostera en una estrategia conjunta en la que se trabaje en el binomio imagen-marca.

Con el fin de aportar herramientas a los colectivos profesionales, se presentaron los datos de las encuestas sobre eco-etiquetado de productos del mar centrados en el mercado gallego: que consumidores están dispuestos a pagar y cuanto más están dispuestos a pagar por un producto con etiqueta, así como los atributos que son más valorados a la hora de la compra.

En la misma línea, dentro del taller de diversificación socioeconómica en la pesca artesanal se avanzo un estudio pionero sobre el análisis de la demanda de las actividades de turismo marinero, que por primera vez permite conocer el perfil y los intereses concretos de los turistas en esta oferta alternativa en la que tanto el sector como las administraciones tienen depositadas grandes expectativas.

Por otro lado, las acciones enmarcadas en el eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca y su implementación en Galicia fueron analizadas por los gerentes de los Grupos de Acción Costera, que aportaron ideas de mejora para garantizar el éxito del Programa.

El taller sobre gestión, comercialización y diversificación en la pesca artesanal, celebrado dentro del marco de trabajo del proyecto PRESPO, surge como una experiencia piloto que tiene por objetivo servir de observatorio de la pesca artesanal, en la que los colectivos profesionales, la comunidad científica y la Administración trabajen conjuntamente, y convertirse en un foro con vocación de continuidad en el que tendrán lugar todas aquellas investigaciones y propuestas que contribuyan a mejorar la competitividad y sostenibilidad de la pesca artesanal.

Los resultados preliminares avanzados en el taller así como las principales conclusiones del proyecto PRESPO serán presentados en el Seminario Final que tendrá lugar el próximo 11 de abril del 2012.