Tag

Innovación

Economía azul

By | Eventos, Novidades | No Comments

CETMAR e os seus socios en Atlazul presentan os avances do proxecto na definición dunha estratexia para a sostibilidade da economía azul

  • O Centro Tecnolóxico do Mar participa no “II Encontro Internacional Coñecemento e Economía Azul, InnovAzul 2022”, que se celebra en Cádiz do 29 de novembro ao 2 de decembro, e onde presentaranse os resultados desta acción na busca dunha Alianza Litoral Atlántica

O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR e os seus socios no proxecto Atlazul participarán no “II Encontro Internacional Coñecemento e Economía Azul, InnovAzul 2022”, que se celebra a finais de mes en Cádiz, onde presentarán os avances desta acción europea na definición de novas estratexias e alianzas para a sostibilidade da economía azul.

Será no transcurso dun evento paralelo a InnovAzul 2022, que se desenvolverá no Palacio de Congresos de Cádiz o martes 29 de novembro, e que reunirá a representantes das 18 entidades socias do proxecto -once españolas e sete portuguesas- pertencentes a catro rexións atlánticas -Alentexo, Algarve, Andalucía e Galicia-.

“Proxecto Atlazul. Exemplo de gobernanza para o impulso da Alianza Litoral Atlántica” é o título deste encuentro, que pretende aunar esforzos, capitalizar, e valorar as accións sobre competitividade, crecemento e desenvolvemento sostible emprendidas no marco de Atlazul, unha iniciativa liderada pola Secretaría General de Acción Exterior da Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior da Junta de Andalucía.

O consorcio Atlazul confía en que a xornada permita establecer as estratexias necesarias para dar continuidade ás acciones emprendidas mais aló da finalización do proxecto. Así, durante o encontro establecerase a folla de ruta para a constitución dunha alianza marítimo terrestre entre os territorios participantes e a creación das estratexias rexionas e os seus indicadores de desenvolvemento, e daranse os primeiros pasos cara á elaboración do Libro Blanco da Gobernanza Azul.

O programa da xornada inclúe diferentes sesións para presentar as accións e resultados de Atlazul sobre “Innovación en acuicultura, pesca, turismo costeiro, portos e biotecnoloxía”, sobre as “Estratexias de gobernanza: Alianza Litoral Atlántica e Libro Blanco para a gobernanza azul” e sobre “Transferencia de coñecemento da innovación, a especialización intelixente e a promoción de capacidades de I+D+I”, esta última coa participación da Fundación CETMAR.

A xornada do proxecto Atlazul enmárcase en InnovAzul 2022, un espazo de encontro para empresas, institucións de investigación, administracións públicas e universidades relacionadas cos sectores tradicionais e emerxentes estratéxicos da economía azul que pretende aportar solucións innovadoras que incrementen a competitividade das rexións.

O encontro internacional dedicará varias das súas sesións a portos e loxística portuaria, construción naval e off-shore, recursos mariños, sostenibilidade, turismo azul, enerxías renovables mariñas e territorio azul. De forma paralela, e na súa sesión de tarde, será posible asistir a reunións B2B para realizar traballo en rede, atopar novos socios, establecer alianzas estratéxicas e sinerxias, así como dar a coñecer iniciativas, solucións e proxectos innovadores.

Coincidindo con InnovAzul terá lugar a “9th Atlantic Stakelholder Platform Conference. ASPC 2022” que, baixo o título ‘Enfoque Atlántico: facilitador dunha economía verde azul sostible’, congregará a máis de mil persoas da rexión Atlántica de Europa, ademáis doutros eventos internacionais.

Toda a información sobre a programación de Innovazul está dispoñible na súa páxina web (https://innovazul.es).

Toda a información sobre o proxecto Atlazul -que está financiado polo Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza Interreg V-A España Portugal, POCTEP, (2014-2020)- está dispoñible na súa páxina web (https://atlazul.eu/).

Economía azul

By | Eventos, Novidades | No Comments

CETMAR y sus socios en Atlazul presentan los avances del proyecto en la definición de una estrategia para la sostenibilidad de la economía azul

  • El Centro Tecnológico del Mar participa en el “II Encuentro Internacional Conocimiento y Economía Azul, InnovAzul 2022”, que se celebra en Cádiz del 29 de noviembre al 2 de diciembre, y donde se presentarán los resultados de esta acción en la búsqueda de una Alianza Litoral Atlántica

El Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR y sus socios en el proyecto Atlazul participarán en el “II Encuentro Internacional Conocimiento y Economía Azul, InnovAzul 2022”, que se celebra a finales de mes en Cádiz, donde presentarán los avances de esta acción europea en la definición de nuevas estrategias y alianzas para la sostenibilidad de la economía azul.

Será en el transcurso de un evento paralelo a InnovAzul 2022, que se desarrollará en el Palacio de Congresos de Cádiz el martes 29 de noviembre, y que reunirá a representantes de las 18 entidades socias del proyecto -once españolas y siete portuguesas- pertenecientes a cuatro regiones atlánticas -Alentejo, Algarve, Andalucía y Galicia-.

“Proyecto Atlazul. Ejemplo de gobernanza para el impulso de la Alianza Litoral Atlántica” es el título de este encuentro, que pretende aunar esfuerzos, capitalizar, y valorar las acciones sobre competitividad, crecimiento y desarrollo sostenible emprendidas en el marco de Atlazul, una iniciativa liderada por la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.

El consorcio Atlazul confía en que la jornada permita establecer las estrategias necesarias para dar continuidad a las acciones emprendidas más allá de la finalización del proyecto. Así, durante el encuentro se establecerá la hoja de ruta para la constitución de una alianza marítimo terrestre entre los territorios participantes y la creación de las estrategias regionales y sus indicadores de desarrollo, y se darán los primeros pasos para la elaboración del Libro Blanco de la Gobernanza Azul.

El programa de la jornada incluye diferentes sesiones para presentar las acciones y resultados de Atlazul sobre “Innovación en acuicultura, pesca, turismo costero, puertos y biotecnología”, sobre las “Estrategias de gobernanza: Alianza Litoral Atlántica y Libro Blanco para la gobernanza azul” y sobre “Transferencia de conocimiento de la innovación, la especialización inteligente y la promoción de capacidades de I+D+I”, esta última con la participación de  la Fundación CETMAR.

La jornada del proyecto Atlazul se enmarca en InnovAzul 2022, un espacio de encuentro para empresas, instituciones de investigación, administraciones públicas y universidades relacionadas con los sectores tradicionales y emergentes estratégicos de la economía azul que pretende aportar soluciones innovadoras que incrementen la competitividad de las regiones.

El encuentro internacional dedicará varias de sus sesiones a puertos y logística portuaria, construcción naval y off-shore, recursos marinos, sostenibilidad, turismo azul, energías renovables marinas y territorio azul. De forma paralela, y en su sesión de tarde, será posible asistir a reuniones B2B para realizar trabajo en red, encontrar nuevos socios, establecer alianzas estratégicas y sinergias, así como dar a conocer iniciativas, soluciones y proyectos innovadores.

Coincidiendo con InnovAzul se celebrará la “9th Atlantic Stakelholder Platform Conference. ASPC 2022” que, bajo el título ‘Enfoque Atlántico: facilitador de una economía verde azul sostenible’, congregará a más de mil personas de la región Atlántica de Europa, además de otros eventos internacionales.

Toda la información sobre la programación de Innovazul está disponible en su página web (https://innovazul.es).

Toda la información sobre el proyecto Atlazul -que está financiado por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España Portugal, POCTEP, (2014-2020)- está disponible en su página web (https://atlazul.eu/).

Formación con MATES

By | Eventos | No Comments

El proyecto europeo MATES organiza un curso online de “Innovation Manager in Shipbuilding”

La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia -ASIME- organiza el próximo mes de febrero un curso online de “Gerente de Innovación en Construcción Naval” que se desarrollará en el marco del proyecto europeo MATES, que coordina el Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR.

La inscripción para el curso, que es gratuita, está ya abierta para los interesados en el siguiente enlace. Las clases se iniciarán el 5 de febrero y se prolongarán hasta el 7 de mayo. El curso es online y ofrece la oportunidad de iniciarse en el mundo laboral, ya que incluye 30 horas de tutoría en una empresa del sector.

La convocatoria está dirigido a estudiantes de último año o graduados en ciencias o en ingeniería industrial, informática, naval o teleco con interés en especializarse en innovación y tecnologías para el sector naval. El número de plazas disponibles es de 15.

Se trata de una actividad cofinanciada por el programa Erasmus + de la Unión Europea.

Reto Ocean´s Calling

By | Novidades | No Comments

El ganador del Reto Ocean´s Calling del proyecto OceanWise como mejor solución innovadora al tratamiento de los residuos de EPS/XPS se conocerá el 8 de junio

El ganador del Reto Ocean´s Calling, convocado por el proyecto OceanWise en colaboración con Sociedade Ponto Verde SPV, se conocerá el próximo 8 de junio. Los organizadores acaban de hacer públicos los nombres de los finalistas de este reto, que buscaba ideas e iniciativas innovadoras para contribuir a resolver el problema de las Espumas de Poliestireno Expandido y Extruido (EPS/XPS) en nuestros océanos.

Tras el análisis detallado de todas las propuestas, los nueve finalistas seleccionados por cumplir con todos los requisitos necesarios han sido anunciados ya en la web de Ocean’s Calling. Estos son:

#stopthesnowballeffect

BioWorld.pt

BSEAcular

Poseidón

(Re)SHAPE THE SEA

ROUTE PORTUGAL EXPEDITION 2020

Seaclic by Storopack

SeaFilm

Sumbox

El proyecto OCEANWISE, en el que participa la Fundación CETMAR y en el que se enmarca esta iniciativa, pretende generar nuevas y mejores prácticas con los sectores de mayor relevancia en el uso, fabricación, reciclado y valorización de residuos de EPS/XPS mediante la aplicación de métodos participativos y los principios de la economía circular.

El reto Ocean’s Calling fue convocado el 21 de octubre de 2019, y su pretensión ha sido la de incentivar la investigación, desarrollo e innovación en torno a ideas y proyectos que presentasen soluciones en el contexto de mejores prácticas de producción, uso, recogida y reciclado de materiales fabricados en base a EPS/XPS, que contribuyeran a evitar su incorporación como basura marina, principalmente en el contexto del Noroeste Atlántico.

Esta iniciativa internacional, promovida por la Sociedade Ponto Verde SPV, estaba abierta a cualquiera que quisiera participar. El ganador será anunciado el 8 de junio de 2020 y será premiado con 25.000 € con los que poder desarrollar dicho proyecto.

El Proyecto OCEANWISE http://www.oceanwise-project.eu/ está financiado por el programa Interreg Área Atlántica y coordinado por la Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos del gobierno portugués. El consorcio incluye a 13 socios de 5 países de la cornisa atlántica europea -Portugal, España, Irlanda, Francia y Reino Unido-.

Más información sobre el reto en la página web de Ocean’s Calling.