Directorio de persoal


Área xerencial

 
 
 
 

RUEDA CRESPO, PALOMA

986247047

prueda@cetmar.org

Directora

 
 
 

SAN QUINTÍN GARCÍA, FERNANDO

986247047

secretariageneral@cetmar.org

Secretario xeral

 
 
 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARTA

674017909

mgonzalez@cetmar.org

Técnico de comunicación

 
 
 

BORRÁS CARNERO, GONZALO

674017875

gborras@cetmar.org

TIC

 
 
 
 

PASTORIZA DEL RÍO, JESICA

986247047

jpastoriza@cetmar.org

Secretaria de dirección

 
 
 

IGLESIAS FERREIRO, Mª ISABEL

986247047

iiglesias@cetmar.org

Secretaria de dirección

 
 
 

BUCETA GONZÁLEZ, Mª ABIGAIL

674017903

abuceta@cetmar.org

Auxiliar técnico

Control e xestión do medio e os recursos mariños

 
 
 
 

FERNÁNDEZ CAÑAMERO, Mª LUISA

674017896

mfernandez@cetmar.org

Coordinadora

 
 
 

DIEZ ARENAS, RAQUEL

674017940

rdiez@cetmar.org

Técnico

 
 
 

GÓMEZ GESTEIRA, JOSÉ LUIS

986247047

lgomez@cetmar.org

Técnico

 
 
 

MENA RODRÍGUEZ, ANXO

637730759

amena@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 
 

OVEJERO CAMPOS, AIDA

674017903

aovejero@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, RULA

614017905

rdominguez@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

QUINTAS PÉREZ, PATRICIA

678912848

pquintas@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

PUNGÍN LÓPEZ, MARÍA BELÉN

986247047

bpungin@cetmar.org

Auxiliar técnico

Cooperación internacional

 
 
 
 

MARTÍN PARDO, GUADALUPE

674017941

gmartin@cetmar.org

Coordinadora

 
 
 

MARTÍNEZ TABOAS, MERCEDES

674017866

mmartinez@cetmar.org

Técnico

 
 
 

FERNÁNDEZ VIDAL, DUARTE

674017938

dfernandez@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

RAÑA ÁLVAREZ, EVA COROMOTO

986247047

eranha@cetmar.org

Auxiliar técnico

 

Formación

 
 
 
 

FRAGA LAGO, LUCÍA

616750188

lfraga@cetmar.org

Coordinadora

 
 
 

SOTO REY, AMAYA

674017920

asoto@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

ARENAZA GOMORY, Mª FLORENCIA

674017865

farenaza@cetmar.org

Auxiliar técnico

Promoción e transferencia de tecnoloxía

 
 
 
 

FERNÁNDEZ OTERO, ROSA MARÍA

674017867

rfernandez@cetmar.org

Coordinadora

 
 
 

PÉREZ RODRÍGUEZ, MARÍA

674017942

mperez@cetmar.org

Técnico

 
 
 

RIVERO RODRÍGUEZ, SUSANA

691355623

srivero@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

COUÑAGO SÁNCHEZ, ELENA

986247047

ecounago@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

BASTÓN MEIRA, SUSANA

674017930

sbaston@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

BALEIRÓN BETANZOS, CARLA

986247047

cbaleiron@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

VILARIÑO BECERRA, MARÍA LUZ

674017925

mvilarino@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

AMOEDO LUEIRO, XOAN INACIO

674017939

xanlueiro@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

REGUEIRA CES, MARÍA

986247047

mregueira@cetmar.org

Auxiliar técnico

 
 
 

BASTERO DAVILA, ANA M.

600584341

abastero@cetmar.org

Auxiliar de proxecto

Socioeconomía da pesca

 
 
 
 

CHAPELA PÉREZ, MARÍA ROSA

674017899

rchapela@cetmar.org

Coordinadora

 
 
 

LOJO AMOEDO, DAVINIA

674017874

dlojo@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

SANTIAGO CASTRO-RIAL, JOSÉ LUIS

986247047

jsantiago@cetmar.org

Técnico

 
 
 

IRAWAN RINCÓN, YOLANDA

986247047

yirawan@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 
 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARCELIANO

986247047

mrodriguez@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

DE MIGUEL ILARRI, MARÍA LUISA

986247047

mmiguel@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

SOTO CESPÓN, EDGAR

986247047

esoto@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

SANTIAGO NIETO, MELISA

986247047

msantiago@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

ARMESTO FERNÁNDEZ, MARÍA

674017936

marmesto@cetmar.org

Auxiliar técnico

Tecnoloxía dos productos pesqueros

 
 
 
 

LAGO MONROY, Mª VICTORIA

986247047

vlago@cetmar.org

Auxiliar técnico

Unidade de tecnoloxías mariñas

 
 
 
 

TORRES LÓPEZ, SILVIA

674017922

storres@cetmar.org

Coordinadora

 
 
 

GONZÁLEZ LIAÑO, IGNACIO

986247047

igonzalez@cetmar.org

Técnico

 
 
 

PIEDRACOBA VARELA, SILVIA

674017937

spiedracoba@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

ÁLVAREZ CHAVER, PABLO

674017904

palvarez@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 
 

SIMOES FERNÁNDEZ, CRISTIAN

674017949

csimoes@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, MARTA

674017937

mvazquez@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

ALMÉCIJA PEREDA, CLARA

674017933

calmecija@cetmar.org

Técnico de proxecto

 
 
 

GARRIDO FAUSTINO, SOLEDAD

986247047

sgarrido@cetmar.org

Técnico de proxecto