Directorio de persoal


Área xerencial

RUEDA CRESPO, PALOMA

986247047

prueda@cetmar.org

Directora

SAN QUINTÍN GARCÍA, FERNANDO

986247047

secretariageneral@cetmar.org

Secretario xeral

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARTA

674017909

mgonzalez@cetmar.org

Técnico de comunicación

BORRÁS CARNERO, GONZALO

674017875

gborras@cetmar.org

TIC

VAL OTERO, ÁNGELES

674017897

aval@cetmar.org

Secretaria de dirección

PASTORIZA DEL RÍO, JESICA

986247047

jpastoriza@cetmar.org

Secretaria de dirección

IGLESIAS FERREIRO, Mª ISABEL

986247047

iiglesias@cetmar.org

Secretaria de dirección

Control e xestión do medio e os recursos mariños

FERNÁNDEZ CAÑAMERO, Mª LUISA

674017896

mfernandez@cetmar.org

Coordinadora

DIEZ ARENAS, RAQUEL

674017940

rdiez@cetmar.org

Técnico

GÓMEZ GESTEIRA, JOSÉ LUIS

986247047

lgomez@cetmar.org

Técnico

MENA RODRÍGUEZ, ANXO

637730759

amena@cetmar.org

Técnico de proxecto

PUNGÍN LÓPEZ, MARÍA BELÉN

986247047

bpungin@cetmar.org

Auxiliar técnico

Cooperación internacional

MARTÍN PARDO, GUADALUPE

674017941

gmartin@cetmar.org

Coordinadora

MARTÍNEZ TABOAS, MERCEDES

674017866

mmartinez@cetmar.org

Técnico

GIL GARCÍA, ROBERTO

986247047

rgil@cetmar.org

Técnico de proxecto

RAÑA ÁLVAREZ, EVA COROMOTO

986247047

eranha@cetmar.org

Auxiliar técnico

BUCETA GONZÁLEZ, Mª ABIGAIL

674017903

abuceta@cetmar.org

Auxiliar técnico

Formación

FRAGA LAGO, LUCÍA

616750188

lfraga@cetmar.org

Coordinadora

SOTO REY, AMAYA

674017920

asoto@cetmar.org

Técnico de proxecto

BASTÓN MEIRA, SUSANA

674017930

sbaston@cetmar.org

Técnico de proxecto

CID GONZÁLEZ, EMILIO

986247047

ecid@cetmar.org

Técnico de proxecto

ARENAZA GOMORY, Mª FLORENCIA

674017865

farenaza@cetmar.org

Auxiliar técnico

Promoción e transferencia de tecnoloxía

FERNÁNDEZ OTERO, ROSA MARÍA

674017867

rfernandez@cetmar.org

Coordinadora

PÉREZ RODRÍGUEZ, MARÍA

674017942

mperez@cetmar.org

Técnico

BASTERO DAVILA, ANA M.

600584341

abastero@cetmar.org

Auxiliar de proxecto

RIVERO RODRÍGUEZ, SUSANA

691355623

srivero@cetmar.org

Técnico de proxecto

COUÑAGO SÁNCHEZ, ELENA

986247047

ecounago@cetmar.org

Técnico de proxecto

REGUEIRA CES, MARÍA

986247047

mregueira@cetmar.org

Auxiliar técnico

Socioeconomía da pesca

CHAPELA PÉREZ, MARÍA ROSA

674017899

rchapela@cetmar.org

Coordinadora

ÁLVAREZ BALLESTEROS, MARTA

674017939

mballesteros@cetmar.org

Técnico

SANTIAGO CASTRO-RIAL, JOSÉ LUIS

986247047

jsantiago@cetmar.org

Técnico

FERNÁNDEZ NÚÑEZ, MERCEDES Mª

986247047

mmfernandez@cetmar.org

Técnico de proxecto

FERNÁNDEZ VIDAL, DUARTE

674017938

dfernandez@cetmar.org

Técnico de proxecto

RODRÍGUEZ COBAS, MARTA

674017913

mrodriguez@cetmar.org

Técnico de proxecto

NORTE NAVARRO, MARIOLA

674017935

dnorte@cetmar.org

Técnico de proxecto

IRAWAN RINCÓN, YOLANDA

986 247 047

yirawan@cetmar.org

Técnico de proxecto

ARMESTO FERNÁNDEZ, MARÍA

674017936

marmesto@cetmar.org

Auxiliar técnico

Tecnoloxía dos productos pesqueros

MAROTO LEAL, JULIO

674017923

jmaroto@cetmar.org

Coordinador

ABOLLO RODRÍGUEZ, ELVIRA

674017944

eabollo@cetmar.org

Técnico

LAGO MONROY, Mª VICTORIA

986247047

vlago@cetmar.org

Auxiliar técnico

Unidade de tecnoloxías mariñas

TORRES LÓPEZ, SILVIA

674017922

storres@cetmar.org

Coordinadora

GONZÁLEZ LIAÑO, IGNACIO

986247047

igonzalez@cetmar.org

Técnico de proxecto

PIEDRACOBA VARELA, SILVIA

674017937

spiedracoba@cetmar.org

Técnico de proxecto

ÁLVAREZ CHAVER, PABLO

674017904

palvarez@cetmar.org

Técnico de proxecto

SIMOES FERNÁNDEZ, CRISTIAN

674017949

csimoes@cetmar.org

Técnico de proxecto

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, MARTA

674017937

mvazquez@cetmar.org

Técnico de proxecto

ALMÉCIJA PEREDA, CLARA

674017933

calmecija@cetmar.org

Técnico de proxecto