INTERRUPCIÓN DOS PRAZOS NA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DO EXPEDIENTE SEGUINTE: SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA OS CURSOS DE FORMACIÓN PARA O CENTRO DE FORMACIÓN A AIXOLA NO ANO 2020.

Número Expediente: CT/SG/CO(0)/8/20
Seguindo as instruccións da Xunta de Galicia e ante as excepcionais circunstancias nas que nos encontramos, infórmase que se interrompen os prazos para a presentación de ofertas e a tramitación do presente procedemento de contratación dos Cursos de A Aixola 2020, ata a data en que perda vixencia a Resolución do 13 de marzo, da Secretaría Xeral técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se da publicidade ao acordo do Consello da Xunta polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria.
Cando ese momento chegue, indicarase novamente o prazo tope para a presentación de ofertas.

Centro Tecnológico del Mar